Fortresses and Castles

Eketorps Borg Öland

Eketorps borg, landets enda totalundersökta och rekonstruerade fornborg, har ett mycket högt vetenskapligt och pedagogiskt värde och är ett av öns mest uppskattade besöksmål.


Location: Southern Öland