Eketorps Borg Öland

Eketorps borg, landets enda totalundersökta och rekonstruerade fornborg, har ett mycket högt vetenskapligt och pedagogiskt värde och är ett av öns mest uppskattade besöksmål.


Location: Southern Öland