Hela Öland skulle med fog kunna beskrivas som en enda fantastiskt bra plats för fågelskådning. En fågellokal, för att använda skådarens vokabulär.

I detta kapitel har tjugo platser valts ut för att tillsammans täcka in det mesta av all den rikedom som kännetecknar Ölands fågelfauna.

De utvalda platserna ”fågellokalerna” har det gemensamt att de är enkla att hitta till, parkera vid och tål ett högt besökstryck. Några av platserna är fågelskyddsområden med tillträdesförbud under delar av året, dock har Länsstyrelsen i Kalmar län ordnat så att det finns utmärkta stigar och områden där det går att röra sig året om.

Jorduggla-Markus Tallroth-Ölands-norra-udde

Ölands norra udde är intressant året om, men april till juni är allra bäst.


Läge: Norra Öland
GPS: 57.3667212, 17.091154

Böda-bukten-Böda-hamn-Trädpiplärka Lars Lundmark Öland presentation

Här rastar sjöfågel, vintertid. God fågelskådning, särskilt tidigt under säsongen.


Läge: Norra Öland
GPS: 57.23963, 17.07444

Horns-Kungsgård-Hornsjön-Ärtsångare-Markus Tallroth Öland

Här lockar lundens fåglar under vår och försommar.


Läge: Norra Öland
GPS: 57.19203, 16.92353

Högby-Hamn-Rödbena-Ottenby Fågelstation Öland

Strandängar och uddar varvade med grunda vikar, idealiska för rastande vadare och sjöfåglar.


Läge: Norra Öland
GPS: 57.17032, 17.04324

Södviken-grönbena-Lars Lundmark-Fåglar Öland

Fågelskyddsområdet Södviken, internationellt klassat som ett synnerligen värdefullt våtmarksområde. Häckande vadare, tärnor, simänder och gäss under vår och sommar.


Läge: Norra Öland
GPS: 57.04359, 16.90890

Petgärde-Pungmes-Lars Lundmark Fåglar Öland

Idag häckar här simänder, beckasiner och gäss, och sommartid jagar lärkfalk, havsörn och ängshök i området.


Läge: Norra Öland
GPS: 56.96851, 16.84872

kapelludden-Småtarna-Lars Lundmark Fåglar Öland

Kapelludden har även stor dragningskraft på rastande vadare och sjöfåglar, och är väl värt ett besök året om.


Läge: Mellersta Öland
GPS: 56.81823, 16.83970

Halltorps-hage-Grönsångare-Lars Lundmark Fåglar Öland

Fågelkören är rik under maj och juni, och här finns arter som skogsduva, halsbandsflugsnappare, stenknäck och grönsångare.


Läge: Mellersta Öland
GPS: 56.79447, 16.56657

Stora-Rör-Ejder-Lars Lundmark Fåglar Öland

Stora rörs hamnområde utgör västra Ölands främsta plats för sjöfågelsträck och är således en plats att besöka främst under vår och höst.


Läge: Mellersta Öland
GPS: 56.75651, 16.52815

Sodra-Utmossen-Lenstad Enkelbeckasin-Lars Lundmark Fåglar Öland

En häckningslokal för våtmarksfåglar och vid ett besök under vår eller sommar kan simänder, beckasiner, rovfåglar och, vissa år, svarttärnor ses.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.61011, 16.55911

En fantastisk fågellokal med en två kilometer lång slinga runt reservatet, anpassad så att även rullstolsburna besökare kan ta sig runt, längs vilken det finns två fågeltorn.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.58650, 16.41456

Möckelmossen-Sångsvan-Lars Lundmark Fåglar Öland

Mossen är framför allt värd att besöka under vår och sommar. Tidig höst kan också bjuda på ansenliga mängder övernattande tranor.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.52804, 16.51992

Stenåsabadet Stora Ören Svartsnäppa-Ottenby Fågelstation Fåglar Öland

Här rekommenderas besök sommartid, men även under hösten som har en sällsynt dragningskraft på från havet inflygande småfåglar.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.50174, 16.62117

Sockerbruksomradet-i-Mörbylånga-Rörhöna-Lars Lundmark Fåglar Öland

Ett rikt fågelliv där näktergalar och kärrsångare håller hov under försommarnätterna, även under tidig höst har buskagen en stark attraktionskraft på småfåglar.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.52645, 16.38678

Penåsa Höksångare-Lars Lundmark Fåglar Öland

Ett morgonbesök under senvår eller höst kan rekommenderas.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.44319, 16.46541

Görans-dämme-Knipa-Lars Lundmark Fåglar Öland

Nu finns här öppna vattenytor över vilka svarttärnor fladdrar sommartid


Läge: Södra Öland
GPS: 56.44618, 16.58252

Västerstadsviken-Skärfläcka-Lars Lundmark Fåglar Öland

Den långgrunda Västerstadsviken söder om Eckelsudde, är ett eldorado för rastande vadare och änder. Sommartid häckar här också snatterand, skärfläcka och småtärna.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.41493, 16.40607

Seby-Läge-Gammalsbyören-Spovsnäppa-Lars Lundmark Fåglar Öland

Det är en utmärkt plats för sträckfågelskådning, inte minst under sommar och tidig höst då många vadare rastar här.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.33196, 16.54294

Gräsgårds-hamn-Gråtrut-Lars Lundmark Fåglar Öland

Precis som Seby läge är denna hamn en utmärkt plats för sträckfågelskådning hösttid.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.31727, 16.53191

Ottenby-Fågelstation-Fåglar Öland

Ottenbyområdet med Ottenby naturreservat är Sveriges främsta fågellokal, sett till antalet observerade fågelarter. Ottenby är en fågellokal året runt, alltid intressant.


Läge: Södra Öland
GPS: 56.19765, 16.39946