11. Beijershamn

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Bejershamnsvägen 1, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
GPS: 56.58650, 16.41456

Beijershamn

Den fantastiska fågellokalen Beijershamn är ett resultat av ett misslyckat projekt på 1840-talet. Det som skulle bli Ölands största hamn och konkurrera med Färjestaden slammade raskt igen och förvandlades till en igenväxande havsvik, och sedermera våtmarksområde. Till slut hade platsen förvandlats till ett vasshav.

I slutet av 1980-talet gjorde Länsstyrelsen i Kalmar Län och ÖOF gemensam sak och ett röjningsarbete för att ta bort vass och sly sattes in. ÖOF köpte in nötkreatur för att med intensivt bete återskapa de forna strandängsmiljöerna.

Beijershamn nås från nedre landsvägen mellan Färjestaden och Mörbylånga. Följ skyltningen ut mot kusten och vidare till en parkering i skogen.

Härifrån går en två kilometer lång slinga runt reservatet, anpassad så att även rullstolsburna besökare kan ta sig runt, längs vilken det finns två fågeltorn.

I alskogen i reservatets östra del kan halsbandsflugsnappare, stjärtmes och mindre hackspett hittas.

På strandängarna och på reveln utanför häckar bland annat skärfläcka, sydlig kärrsnäppa, småtärna, gulärla, grågås och kanadagås. Mängder av vadare, änder och andra sjöfåglar rastar även under flyttider, och områdets betydelse som rastplats är troligen mycket stort för en lång rad fågelarter.

Under sensommaren finns här vissa dagar tusentals vadare av många olika arter.

 

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km söder om Färjestaden. Här finns parkeringsplats, informationstavlor, fågeltorn, fågelplattform, gömslen, leder för funktionshindrade mm.

GPS koordinater till parkeringen:  WGS 84 decimal (lat, long): 56.58650, 16.41456

Beijershamn Öland
© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Grågås © HO, Gluttsnäppa © LL, Gulärla © LL, Halsbandsflugsnappare © LL, Mindre Hackspett © LL, Skärfläcka © LL

HO: Hans Olsson, LL: Lars Lundmark

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta