12. Möckelmossen

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Stenåsavägen, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
GPS: 56.52804, 16.51992

Möckelmossen

Möckelmossen är den största våtmarken på Stora Alvaret, med en parkeringsplats längs vägen mellan Resmo och Stenåsa. Området är därför en lättillgänglig utgångspunkt för att studera alvarets fågelliv. Mossen ligger en knapp kilometer norr om parkeringen.

Omgivande alvarmark hyser inte någon stor artrikedom, men tätheten av sten- och buskskvätta, hämpling och sånglärka imponerar.

Vid mossen ses ofta ängshök och på senare år även den nya häckfågeln sångsvan. Håll också utkik efter överflygande rovfåglar, spana efter svarttärnor över mossen och lyssna efter den melankoliska visslingen från karaktärsarten ljungpiparen ”alvargrimman” som emellanåt förekommer i närheten.

Mossen är framför allt värd att besöka under vår och sommar. Tidig höst kan också bjuda på ansenliga mängder övernattande tranor.

OBS!

Vi har problem med Google maps, och här pekas bara rätta vägen ut, men vår GPS kod går direkt till parkeringsplatsen.

Hitta hit

Området nås lätt från ResmoStenåsavägen. Vid Möckelmossen finns parkering, informationsplats och toaletter.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.52804 , 16.51992

Gynge-&-Möckelmossen

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Ängshök © LL, Buskskvätta © MT, Hämpling © LL, Ljungpipare © LL, Sånglärka © OF, Stenskvätta © LL

LL: Lars Lundmark, MT Markus Tallroth, OF: Ottenby Fågelstation

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta