15. Penåsa

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Kastlösa Alvargata, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
GPS: 56.44319, 16.46541

Penåsa

Ett alternativ till att uppleva alvaret vid Möckelmossen är att i Kastlösa svänga österut, strax söder om kyrkan. Två kilometer in på grusvägen finns en parkeringsplats nära den övergivna byn Penåsa.

Härifrån kan man vandra på den gamla järnvägsvallen mot sydost genom en tallskog och vidare ut på alvaret. Från den upphöjda vallen kan man efter nästan två kilometer spana söderut mot Stentagskärret där svarttärna häckar vissa år.

Området är också ett av de bättre för att få se alvargrimma alltså ljungpipare. För de som inte kan, eller vill, gå så långt är även alvarmarken nära parkeringen intressant, med häckande Ölandsspecialiteter som höksångare och ängshök. I skogsdungen rastar emellanåt intressanta småfåglar, så ett morgonbesök under senvår eller höst kan också rekommenderas.

 

Bilder i bildspel: Jaktfalk © OF, Buskskvätta © OF, Ortolansparv © MT, Sandlöpare © OF, Stäpphök © OF

OF: Ottenby Fågelstation, MT Markus Tallroth

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta