06. Petgärde träsk

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Petgärde
Läge: Norra Öland
GPS: 56.96851, 16.84872

Petgärde träsk

Den klassiska fågellokalen Petgärde träsk får representera en av de få rester av öländska agmyrar som överlevde den stora utdikningsperioden i slutet av 1800-talet och fram till 1940-talet.  Området var från början en grund sjö som dikades ut tämligen sent. Fortfarande finns under våren små öppna vattenspeglar och ett rikt fågelliv, dock bara en spillra av hur det en gång var.

Idag häckar här simänder, beckasiner och gäss, och sommartid jagar lärkfalk, havsörn och ängshök i området. Mest känt är Petgärde träsk idag som Ölands säkraste plats för häckande pungmesar. Med lite tur de kan ses eller höras längs stigen ut mot fågeltornet i naturreservatets södra del.

En större parkeringsplats ligger precis invid den östra landsvägen, två kilometer norr om vägen till Kårehamn. Strax norr om Petgärde träsk ligger den än mer igenvuxna agmyren Djurstad träsk, tillhörande samma vattensystem, och en klassisk häckningsplats för ängshök.

Hitta hit

Petgärde och Djurstad träsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra. I reservatet finns parkeringsplats och flera fågeltorn.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.96851 , 16.84872

Petgärde

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Ängshök © LL, Dubbelbeckasin © LL, Enkelbeckasin © LL, Havsörn © LL, Lärkfalk © LL
LL: Lars Lundmark

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta