Algutsrums Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Törnbottenvägen 20, 386 90 Färjestaden, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Kyrkan och kyrkogården ligger högt på landborgen i den västra delen av socknen. Väg 136, som sträcker sig från norra till södra änden av ön går förbi Algutsrum strax nedanför landborgen.

Kyrkan och kyrkogården utgör centrum i Algutsrums kyrkby. Här har kyrka och kyrkogård funnits sedan medeltiden. Dagens kyrkogård är som störst söder om kyrkan.

Norr om kyrkan finns en minneslund anlagd 2006 på mark som tidigare tillhörde fastigheten intill kyrkogården, vars bostadshus ännu finns kvar.

Väster om kyrkan ligger en gammal grustäkt kallad Kyrkotäkten, som idag nyttjas som rekreationsområde.

Den stora öppna ytan öster om kyrkogården är marknadsplatsen med anor från 1780-talet. Platsen med marknadsbodarna fyller ännu sin funktion vid två årliga marknader. Kring marknadsplatsen finns en blandad bebyggelse med bostadshus.

Flera av byggnaderna uppfördes ursprungligen för olika hantverks- och affärsverksamheter. Intill marknadsplatsen ligger ett vitputsat hus som ska vara uppfört på 1600-talet och har brukats som bl a sockenmagasin och fattighus. Byggnaden inrymmer numera hembygdsmuseum.

Öster om marknadsplatsen ligger sedan sent 1980-tal församlingshemmet som 1991 kompletterades med pastorsexpedition.

Husen nybyggdes men inrymmer även ett äldre torp kallat Rydbergtorpet, vilket fick ge församlingshemmet dess namn, Rydberggården.

Strax nordost om församlingshemmet ligger skolan som ännu är i bruk.

Prästgården som hörde till församlingen ligger ett stycke söder om kyrkan och tillhör ännu Svenska kyrkan, men arrenderas ut.

Algutsrums församling ingår i Glömminge pastorat och Södra Ölands kyrkliga samfällighet.

 

Kyrkan

Kyrkan har ett medeltida ursprung som idag bara är bevarat i delar av murverket samt i några få byggnadsdetaljer och inventarier. I stort har kyrkan exteriört ett nyklassicistiskt uttryck – ett resultat av nybyggnaden av långhus och sakristia 1822 och torn 1864. Kyrkan är exteriört välbevarad från denna tid.

Interiört har kyrkan genomgått flera stora renoveringar. De två senaste på 1950-talet och 1980-talet har förändrat kyrkorummets karaktär något eftersom läktarunderbyggnad tillkommit och färgsättningen blivit kraftigare.

Kyrkorummet förmedlar ändå mycket av det nyklassicistiska ursprunget. Kyrkans lanternin är anslående exteriört och även interiört ovanlig med sina tre våningsplan där ett rymmer ett inrett ”utsiktsrum”.

Av inventarier kan särskilt framhållas det medeltida altarskåpet, triumfkrucifixet dopfunten och de medeltida gravhällarna samt predikstolen av Jonas Berggren och altartavlan av Ölandskonstnären N J Jonsson.

 

Minneslund

Minneslunden som 2006 ritades av vaktmästaren Inge Slottner ligger nordväst om kyrkogården. Den består av en porlande bäck kantad av växter, ett kors i granit, sittbänkar och en ljusbärare.

 

Byggnader

I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en stenbod med vitputsade fasader under ett sadeltak täckt med enkupigt gammalt tegel. Den byggdes mellan 1874 och 1884.

 

Övrigt

I hörnet mellan långhus och sakristia står en solvisare av kalksten.

 

Källa: Kalmar Läns Museum