Ås Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: OTTENBY 101, 380 65 Degerhamn, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Ås kyrka är belägen invid östra landsvägen omkring en halv mil från Ölands södra udde och är öns sydligaste kyrka.

Både kyrka och kyrkogård ligger strax innanför den breda och höga mur, Karl X: s mur, som går tvärs över ön och skiljer Ottenby kungsgårds ägor med den övriga delen av Ås socken.

Miljön runt om kyrkan utgörs av betes- och alvarmark. Från tornet kan man se havet. Lite längre bort i väster ligger Ottenby kungsgård och kyrkan är också belägen på kungsgårdens marker. Öster om kyrkan på samma sida om vägen ligger hembygdsstugan i Ås, ditflyttad från Näsby.

 

Kyrkan

Den första kyrkan i Ås uppfördes i mitten av 1100-talet. Kyrkan var vigd åt helgonet Sankta Katarina och bar under sina två första sekel namnet Ottenby kyrka.

På 1300-talet fick den sin nuvarande benämning. Kyrkan bestod då av långhus och torn i öster.

År 1773 byggdes kyrkan till. Då förlängdes långhuset åt väster och vapenhuset tillkom. Byggmästare var Henrik Wermelin. Med sitt trätunnvalv erhöll Ås Ölands första salskyrka. Den är också Ölands enda bevarade östtornskyrka.

Översta våningen byggdes om 1820 och försågs då med lanternin för klockorna. Ombyggnaden leddes av murmästaren Johan Petersson från Kalmar. Kyrkans yttre rappades för första gången och kyrkan försågs invändigt med ett tunnvalv av trä.

År 1787 målades kyrkan invändigt. I kyrkan finns två träskulpturer från 1700-talet och i taket hänger fyra mässingskronorvarav tre är från samma århundrade och en är från 1980. Den senaste renoveringen gjordes1992. Det var då en yttre renovering.

 

Minneslund

Minneslunden finns mitt på den norra långsidan av kyrkogården och invigdes 2001.

Den utgörs av en halvcirkelrund plattläggning av kalksten med plantering. I planteringen står ett gjutjärnskors från 1860 med en ängel och till höger om korset finns en mindre träskylt med texten minneslund. En blå glaskula finns placerad på muren bakom minneslunden. Buskar växer på båda sidor och avgränsar lunden åt öster och väster.

 

Byggnader

I kyrkogårdens nordvästra hörn finns två byggnader. Den ena är det före detta materialhuset uppfört år 1807. År 1959 gjordes det om till bårhus. Det används numera inte som bårhus utan nu finns en toalett för allmänheten inredda i byggnaden. Huset är uppfört i sten och har en putsad, vitmålad fasad och tegeltak.

Den mindre byggnaden till höger om materialhuset är ett förråd, med okänt byggår. Det har en vitputsad fasad och ett pulpetställt plåttak. Tidigare fanns det en toalett i byggnaden. Båda byggnaderna har rödbruna dörrar av trä.

 

Övrigt

I vapenhuset finns en medeltida gravhäll, prydd med ett stavkors, inlagd i golvet. Stenen är sannolikt från 1200-talet. Utanför vapenhuset finns en trampflisa i form av gravhäll från 1672.

Troligen har man här som på så många andra ställen återfört gamla gravvårdar till gården de kom ifrån samt sålt vårdar som ingen har velat ha kvar. En inventering i socknen skulle förmodligen ge uppgifter om flera äldre vårdar. En äldre vård finns tillexempel som trappsten vid värdshuset Rosenkind vid södra udden.

 

Källa: Kalmar Läns Museum