Bårby Borg

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: 136, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Borgen

Bårby borg från 400-talet, är den enda av öns fornborgar som utnyttjar en naturlig bergbrant. Borgen består av en mäktig halvcirkelformad stenvall som går fram till landborgskanten. Borgens diameter är 150 meter.

Genom sitt läge vid landborgskanten har man en god utsikt över Kalmar sund, vilket gav borgens innevånare möjlighet att tidigt upptäcka fiendeskepp som kunde avteckna sig i horisonten och som ville gå till attack.

 

Fynden

Borgens inre område har varit uppodlat. Fynd visar att borgen bebyggts under två perioder. Dels under folkvandringstiden och senare under medeltiden, liksom en del av Ölands andra fornborgar. Flera fynd har gjorts i borgen, bland andra ett bysantinskt guldmynt präglat för kejsar Justinius, 518-527 e Kr, och dräktspännen.

 

Omgivningen

Bårby borg ingår i ett större fornlämningsområde. Söder om borgen ligger bland annat resterna till en av Ölands sju galgbackar. Flera skelettgravar har påträffats i ett grustag ca 300 meter norr om borgen. En guldberlock hittades i en hällkista. Kistan var kallmurad och försedd med ett ”fönster”.