Beijershamn

  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Bejershamnsvägen 4, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Hamnbygget som blev ett fågelparadis

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest välkända. Ett misslyckat hamnprojekt på 1850-talet ledde till att området grundades upp och vassar och strandängar till gagn för fågellivet började utvecklas.

 

Drömmen om en storhamn

På 1850-talet tog Otto Wilhelm Beijer hovstallmästare på Ottenby kungsgård initiativ till en storhamn som skulle kunna konkurrera ut Färjestaden. En två kilometer lång pir med en hamn längst ut byggdes vid platsen vi idag kallar Beijershamn. På grund av ett konstruktionsfel började hamnområdet grundas upp så att det till slut blev omöjligt för större fartyg att anlöpa hamnen och verksamheten avvecklades.

 

Värdefulla fågelmarker

Kanske skulle Otto Wilhelm Beijer trots allt ha glatt sig om han vetat hur fortsättningen blev. På den uppslammade sanden började säv och bladvass etablera sig. Så småningom utvecklades området till en mosaik av strandängar, vassar och öppna ytor vilket uppskattas av vadarfåglar, änder, gäss och rovfåglar. Tack vare kreatursbete, röjning och vasslåtter på senare år är Beijershamn idag en av Ölands förnämsta fågellokaler. Totalt har 250 fågelarter observerats här. Främst är området en viktig rast- och häckningslokal för vadare men här häckar också änder, tärnor och mås fåglar. Exempel på ovanliga arter som besöker eijershamn är myrspov, årta, skräntärna, och pilgrimsfalk. Området har mycket att erbjuda den naturintresserade besökaren. Här finns fågeltorn, fågelplattformar, gömslen, informationstavlor, vandringsleder och en uppskattad led för funktionshindrade.

 

Fjärilar och fladdermöss

Beijershamn är en av Ölands finaste fjärilslokaler. På en smal remsa med torra och öppna gräsmarker mellan strandängarna och skogen har lavdagssvärmaren sin enda förekomst i Norden. Totalt har mer än 650 av Sveriges 950 fjärilsarter återfunnits här. Tack vare den goda insektstillgången är Beijershamn också ett fladdermössens eldorado. Tolv av Sverige arton arter har påträffats i området. Av sällsynta fladdermöss förekommer bl.a. mustaschfladdermus och trollfladdermus.

 

Fakta

Storlek: 655 ha (Natura 2000området)

Beslutsår: 2000

Syfte: Skydda och bibehålla markernas öppna och betespräglade karaktär samt att vårda den unika vattenmiljön, så att alla de växt och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer kan fortleva i livskraftiga bestånd. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km söder om Färjestaden. Här finns parkeringsplats, informationstavlor, fågeltorn, fågelplattform, gömslen, leder för funktionshindrade mm.

GPS koordinater till parkeringen:  WGS 84 decimal (lat, long): 56.58650, 16.41456

Beijershamn

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr över (330kB): Beijershamn 

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län