Blå Rör

Adress: Blå Rör, Köpingevägen, 387 50 Köpingsvik, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Ölands största bronsåldersröse i strandmiljö.

Blå rör är Ölands mest kända bronsåldersröse och samtidigt det största med en diameter på 40 meter och höjd på 3 meter. Graven finns nedanför vägen mellan Borgholm och Köpingsvik och anlades helt nära stranden i ett flackt och låglänt område. I den omedelbara omgivningen finns flera skålgropsblock, det vill säga jordfasta stenar med inknackade gropar som kan ha haft en religiös/rituell innebörd. Skålgropar i Norden brukar återfinnas i miljöer som kan knytas till bronsålder eller äldre järnålder. Graven har undersökts två gånger, första gången 1849 av riksantikvarien, som då koncentrerade sig på den centrala delen. Här hade skattsökare redan varit och i resterna av en hällkista påträffades endast benfragment och en benknapp. I samband med en restaurering 1927 hittade man fyra gravar, varav två skelettgravar och två brandgravar. De två skelettgravarna kunde dateras till äldre bronsålder medan de två brandgravarna, som låg ytligt i röset, tillhörde den yngre bronsåldern. I den ena av brandgravarna påträffades ett svärd som förmodligen är tillverkat i Danmark och utan annan motsvarighet i Sverige.

 

Blå-Rör Fornlämning Öland

Karta: Blå Rör

 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar