Bödakusten östra

  • Visit Öland
Adress: Kyrkgatan 35, 387 75 Byxelkrok, Sweden
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Sandstränder, sanddyner och flygsandfält

När du låter den fina sanden vid Böda sila mellan tårna, kan du tänka på att de små millimeterstora sandkornen är rester av bergskedjor, bildade för miljarder år sedan och som under en ofattbar tidsrymd eroderats ned av regn, snö, is, vågor och vind.

 

Stora dynområden

Bödakusten har under 12 000 år, sedan inlandsisen drog sig tillbaka, byggts upp av sand från Östersjön och sand som transporterats till området av vinden. Sandstränderna övergår inåt land i stora sanddyner och flygsandfält. Väster och norr om Bödabukten finns ett av Sveriges största sanddynområden där den största dynen, Bölinge backe är ungefär 10 meter hög. På sanddynområdena växer gammal tallskog med lågvuxna förgrenade tallar. Många av träden är mellan 150 och 200 år gamla.

 

Sparsam växtlighet

På stranden växer saltarv, marviol och strandvial och på dynerna sandrör och strandråg. I tallskogen dominerar grå och gulvit renlav på marken. I de glesa tallskogarna trivs sandstarr, tallört, grönpyrola och i de slutna skogarna ljung och kråkbär. I söder ligger ett kärr med höga botaniska värden, där den hotade kransalgen mellanräfse, växer.

 

Paradis för många arter

I naturreservat häckar svärta, småskrake och större strandpipare samt rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. De sandiga tallskogarna med många gamla och döda träd gynnar ett stort antal sällsynta insekter, lavar och svampar. Här finns myrlejonsländor, reliktbock, mjölig klotterlav, rosa skärelav och svampen vintertagging.

 

Fakta

Storlek: 1021 ha, varav 338 ha vatten

Beslutsår: 1995

Syfte: Bevara ett avsnitt med naturskogsartad skog, välutvecklade sanddyner och sandfält och ett kust och grundområde med sin speciella flora och fauna.

 

Hitta hit

Naturreservatet är beläget på nordöstra Öland mellan naturreservatet Trollskogen i norr och Böda camping i söder.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.30321, 17.08605

Bödakusten-Östra

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr över (354 kB)Bödakusten Östra

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län