Dröstorp

  • Visit Öland
Adress: SKARPA ALBY 301, 386 92 Färjestaden, Sweden
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

En alvarupplevelse

I Dröstorps naturreservat möter besökaren Stora alvarets topografiskt mest varierade delar, många geologiskt intressanta fenomen och ett mycket rikt växt- och djurliv.

 

Alvarvandring

Att promenera från Skarpa Alby längs den slingrande alvarvägen ut mot Dröstorps ödeby i maj när St Pers nycklar, Adam och Eva och mandelblommor står i blom och sånglärkans drillande ljuder över det både ödsliga och sköna landskapet är en sällsam upplevelse. Väster om Skarpa Alby är landskapet flackt, längre västerut höjer sig terrängen upp mot ett system av kalkstensklintar och terasser.

 

Geologiska fenomen

I närheten av bronsåldersröset Tornrör finns karstsprickor, doliner, stora öppna hällområden samt jordar med uppfrysningsfenomen. Här rinner också flera kristallklara källor upp i dagen. De s.k. karstsprickorna uppstår genom kemisk vittring och kan även bilda hålrum i kalkberggrunden. Ibland kan taket i dessa hålrum störta in, vilket resulterar i en grop i markytan, en så kallad dolin. Den mest kända dolinen i området är Prästgropen.

 

Växter från hela världen

I Dröstorpsområdet fi nns växtplatser för både arktiskt-alpina arter, sydeuropeiska arter, kontinentala-sibiriska arter samt fl era endemiska arter, dvs arter som förekommer endast på Öland i hela världen. Sällsynta kärlväxtarter i området är ex.: honungsblomster, klipplök, gulkronill, alvarstånds och hylsnejlika.

 

Dröstorps ödeby

På 1700-talet ökade den öländska befolkningen och även markerna ute på alvaret började odlas upp. 1756 flyttade de första två familjerna ut till Dröstorp för att bruka jorden och som mest bodde här ett trettiotal personer. Sedan 1897 har byn stått helt öde.

 

Fornlämningar

Tornrör är det största och mäktigaste bronsåldersröset inom området. Väster om Skarpa-Alby står alvarets enda runsten; Björnflisan.

 

Fakta

 

Storlek: 912 ha

Beslutsår: 1998

Syfte: att bevara det unika betesberoende alvarlandskapet med sin speciella flora och fauna, synliggöra kulturlämningar samt ge allmänheten möjlighet att uppleva värdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Stora Alvarets nordöstra hörn. Parkering och information finns i Skarpa Alby. Vägen mot Skarpa Alby tar av precis söder om Gårdby. Parkeringen ligger ca 250 m efter den skarpa kurvan på bygatan. Ölandsleden (en cykelled) går över alvaret mellan Skarpa Alby och Ekelundavägen.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.59318 , 16.60927

Dröstorp

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (889 kB): Dröstorp

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län