Högenäs orde

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Högenäsvägen 70, 380 74 Löttorp, Sverige
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Vidunderlig utsikt

Få platser är så ljuvliga som Högenäs orde. Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön och från de öppna betesmarkerna kommer på försommaren en mild vaniljliknande doft av blommande getväppling och backtimjan. En plats som gjord för en utflykt!

 

Fyrbåkar och vårdkasar

Orde är den öländska benämningen för udde. Centralt i området reser sig en tio meter hög strandvall med en av Ölands få bevarade fyrbåkar. Fyrbåkar och vårdkasar har ibland tänts utmed den svenska kusten för att signalera fara och vårdkasarna har sina rötter i förhistorisk tid, 500–600-talet e. Kr. Fyrbåken är uppförd av både kalksten och granit.

 

Varierade betesmarker

Markerna under lång tid nyttjats för bete. På de högre partierna finner man torra öppna gräsmarker där orkidéerna Adam och Eva och St Pers nycklar blommar rikligt på våren. I de lägre partierna är markerna fuktiga, tuviga strandängar. Här trivs majvivan samt många orkidéer som johannesnycklar, brudsporre, ängsnycklar och flugblomster.

 

Rikt fågelliv

Betesmarkerna vid Högenäs orde har ett rikt fågelliv, främst vad gäller vadare, änder och måsfåglar. Bland de vanligaste vadarfåglarna som häckar märks tofsvipa, rödbena och strandskata. Till de mer sparsamt förekommande hör storspov, större strandpipare och vissa år även skärfl äcka. Av häckande änder och måsar märks ejder, skedand, vigg, sothöna, silvertärna och fiskmås.

 

Mer att upptäcka

I betesmarkerna finns ungefär 15 000 meter stenmurar lagda efter enskiftet 1811 som fortfarande underhålls! Strax norr om reservatet ligger Källa medeltida kyrka, väl värd ett besök.

 

Fakta

Storlek: 122 ha

Beslutsår: 1972

Syfte: bevara en för Ölands ostkust karakteristisk naturtyp med i havet utskjutande strandvallar och omkringliggande betespåverkade gräsmarker. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Cirka 3 km SO Källa, drygt 3 mil N Borgholm. Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten ”Källa ödekyrka”. Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå skyltar till natur reservatet Högenäs orde.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.09004 , 16.97730

 

Höganäs-Orde

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (91 kB): Högenäs Orde

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län