Horns kungsgård

  • Visit Öland
Adress: Hornvägen 54, 387 73 Löttorp, Sweden
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Öländsk natur i ett nötskal

Horns kungsgård på norra Öland kan sägas sammanfatta mycket av den öländska naturens skönhet och särart. Här finns de flesta öländska naturtyper representerade.

 

Fornlämningar berättar

På Horns kungsgård kan du uppleva historiens vingslag i landskapet. Husgrunder visar oss var järnåldersbönderna bodde och rester av stenhägnader, var de hade sina inhägnade åkrar och slåtterängar. På gårdens alvarmarker finns flera gravfält och vid Hornsjön spåren efter en medeltida befäst storgård.

 

Kungsgården bildas

På 1550-talet slog Gustav Vasa samman gårdarna i den ursprungliga byn Degerhorn och bildade Horns kungsgård. Bönderna tvingades flytta. Kungsgården skulle producera kött, ost, skinn och ull till de kungliga förråden och samtidigt fungera som mönstergård för traktens bönder.

 

Omväxlande natur

Idag bedrivs ett naturvårdsanpassat jordbruk på Horns kungsgård med uppfödning av nötkreatur. Naturen är mycket omväxlande och uppvisar en imponerande artrikedom. Här finns klintkust, alvarmarker, våtmarker, ädellövskogar, ekhagar och slåtterängar. I den vackra Skogsgärdesängen trivs många orkidéer bl.a. den fantasieggande salepsroten, brudsporre och jungfru Marie nycklar. I lundarna sjunger halsbandsflugsnapparen. Vid Hornsjön som är Ölands största sjö kan man få uppleva både fiskgjuse och skräntärna. Skäggdoppingen häckar årligen. Sena vårkvällar kan man lyssna till rördrommens spel och se fladdermössen jaga över vattnet.

 

Fladdermöss och insekter

Området är nämligen en av Sveriges allra bästa fladdermuslokaler med 12 av landets 18 arter. Sällsynta arter om förekommer här är barbastell och trollfladdermus. I de gamla grova ekarna trivs skalbaggar som ekoxe och mindre ekbock.

 

Fakta

Storlek: 829 ha, varav 284 ha vattenområde.

Beslutsår: 1979, utökning av reservatet 2001

Syfte: att bevara områdets rika växt och djurliv samt det värdefulla kulturlandskapet med dess mosaik av åker, äng, hage och skog. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Cirka 3 km SV Byrums Sandvik, cirka 5 km NV Löttorp. Från väg 136: Ta av mot Löttorp, kör mot väster. Efter 4 km följer

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.18521 , 16.93898

Karta-Horns-Kungsgård

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (1,9 MB): Horns Kungsgård

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län