Hulterstad Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: HULTERSTAD 108, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Hulterstads kyrka och kyrkogård ligger på södra Ölands östra sida, i höjd med Kastlösa på den västra sidan. Genom byn går vägen från Föra i norr till Ottenby i söder som binder samman byar och samhällen på Ölands östra sida.

Kyrkplatsen ligger i norra delen av byn Hulterstad. Här finns ännu flera aktiva jordbruk. Väster om kyrkan är det inte långt ut till Alvaret och i öster breder åkrarna ut sig.

Söder om kyrkan ligger prästgården som idag ägs av privatpersoner.

Mellan kyrkan och kyrkogården ligger en byggnad som troligen har varit prästgårdens brygghus. Idag ägs byggnaden av församlingen. Huset har nyligen renoverats och här finns idag toaletter för kyrkogårdens besökare samt förråd.

 

Kyrkan

Den första stenkyrkan i Hulterstad byggdes under 1100-talets första hälft. Man tror dock att stenkyrkan har föregåtts av en träkyrka men rester efter en sådan har inte påträffats.

Stenkyrkan som uppfördes var treskeppig med ett brett västtorn krönt av två mindre torn, ett sk tvillingorn.

Under 1200-talet byggdes kyrkan, liksom så många andra öländska kyrkor om för att också fungera som försvarsanläggning. En av förändringarna var att tornet byggdes om.

Under 1700-talet ökade socknens befolkning vilket gjorde att det blev trångt i den medeltida kyrkan. Man tog därför beslutet att riva det medeltida långhuset.

1803 stod det nya långhuset, koret och sakristian klara. Då hade också tornet fått en ny lanternin. Byggnaden hade ritats av arkitekt G af Sillén och byggmästare var J Söderström och H Wermelin.

Under 1800-talet och 1900-talet har kyrkan renoverats vid flera tillfällen bl a 1950-51 och senast 1983. I kyrkan förvaras flera runstensfragment.

Kyrkans långhus präglas idag såväl interiört som exteriört av klassicistiska stildrag medan tornet trots lanterninen från 1803 har en ålderdomligare prägel.

 

Minneslund

En minneslund ligger i nordöstra delen av kvarter D. Platsen markeras av ett ålderdomligt kalkstenskors.

Korset var tidigare gravvård för bysmeden Lindström som dog 1870. Hans persondata finns kvar på korsets baksida medan en ny text ”Minneslund” huggits in i stenens framsida.

Runt omkring korset finns en rabatt, ställ för blomvaser samt kalkstensplattor att ställa ljus på. Platsen omgärdas i norr av en låg häck.

 

Byggnader

I norra delen av kyrkogården ligger en byggnad som tidigare använts som benhus och därefter som ved- och redskapsbod. År 1957 inreddes byggnaden till bårhus. Ritningarna till ombyggnaden gjordes av byggmästare Henning Johansson.

Fasaden är putsad och avfärgad i vitt utom en del av gaveln i norr som har en stående träpanel i svart. Taket är belagt med tegel. Samtliga fönster och dörrar har svarta snickerier.

Norra delen av byggnaden används som förråd medan den södra är ett inrett andaktsrum. Innertaket i andaktsrummet är klätt med plattor, väggarna är putsade och avfärgade i vitt och golvet belagt med plattor av kalksten.

Den norra väggen har en målning av konstnären Rune Söderberg. Här finns en katafalk samt ett litet altare av sten.

 

Övrigt

I kvarter E finns ett monument över de omkomna ombord på regalskeppet Kronan som sprängdes i luften under skånska kriget 1676. Monumentet består av ett stort svartmålat ankare, fyra kvadratiska stenblock med järnringar i varje hörn samt en liten minnesplatta i sten med texten ”Tappra svenska män ombord Stora Kronan i slaget vid Öland 1676”.

 

Källa: Kalmar Läns Museum