Ismanstorps Borg

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: ISMANTORPS BORGVÄG 1, 387 93 Borgholm, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Borgen

Ismantorps borg är den bäst bevarade fornborgen i länet. De andra öländska fornborgarna har också haft husgrunder, men de har röjts undan vid odling eller tagits som byggmaterial till olika byggprojekt. I Ismantorps borg ligger alla 95 husgrunder kvar.

Borgen har länge väckt frågor och funderingar, framförallt då borgen är den enda som har haft nio stycken portar. Som försvarsanläggning är det en nackdel att ha många portar, då de är de mest svaga punkterna i en borg. Förklaringar har istället sökts inom den fornnordiska mytologin där niotalet spelar en stor roll. Paralleller har också dragits till utländska borgar som också ska haft nio portar. Kanske är inte Ismantorps borg så unik ändå. Nya undersökningar tyder på att Gråborg också kan ha haft nio portar, men som senare dolts eller försvunnit under de tillbyggnationer som gjorts under tidig medeltid.

 

Utgrävningar i borgen

Ismantorps borg har undersökts vid några tillfällen. I början av 1900-talet gjorde man ett par smärre utgrävningar, men som gav föga resultat. Detta visar att borgen aldrig varit permanent bebodd, då det skulle ha funnits betydligt fler fynd i form av tappade föremål och avfall. 1997-2001 gjordes det också undersökningar, denna gång under Anders Andréns ledning. Slutsatserna som drogs utifrån de undersökningarna är att borgen primärt fungerat som en militär stödjepunkt, både för försvar, men också som samlingspunkt för anfall och utbildning och initiering av nya krigare. Fynden visar på att borgen använts 300-600 e.Kr. Under 900-1200-talet har sedan borgen återanvänts i liten skala, bl. a. en smedja och ett silvermynt kommer från den tiden.

 

Boningshus och ekonomibyggnader

När man tidigare har räknat husen i Ismantorps borg har man kommit fram till summan 88 och som ofta ses i skrifter om borgen. Vid nyare studier av flygfoton har man kommit fram till 95 stycken. Tittar man på de långsmala husgrunderna, ser man att ungefär fyrtio procent av dem har sin ena gavel öppen. Dessa hus har sannolikt fungerat som lador, stall, logar och förråd, medan de med stängd gavel varit bostadshus. Utanför två av portarna ställen kan man också se resterna av utanverk, hinder som har gjort att en anfallare inte kunnat springa rakt fram till porten, utan fått ta en omväg eller sakta in. Bäst bevarat är det vid den sydsydöstra porten där stenblocken ligger kvar. Vägen till Ismantorps borg är väl skyltad och ca 350 meters gångstig från borgen ligger en parkering med toalett. För den som har svårare att gå finns det en alternativ väg från parkeringen som är lite lättare, men i gengäld är ca 400 meter lång.

 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län