Jordtorpsåsen

  • Visit Öland
Adress: Krusbärsvägen 2, 386 90 Färjestaden, Sweden
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Ströva på mäktig åsrygg

Få platser på Öland kan tävla med Jordtorpsåsen när det gäller strövvänlig och omväxlande natur, lämplig för en utflykt. Den mäktiga åsryggen har bildats genom svallning av forntida havsnivåer, då material avsatts i en strandvall.

 

Gravfält och hålvägar

Jordtorpsåsen har haft stor betydelse för människorna redan under förhistorisk tid; som gravplats, kommunikationsled och sannolikt också som betes- eller slåttermark. Hela åsen är idag ett sammanhängande fornlämningsområde, med gravfält på rad och flera s.k. hålvägar som bildats av människofötters och djurklövars tramp under årtusenden. De äldsta färdvägarna på land förlades vanligtvis till just åsar och höjdlägen, där marken var torr och lättdränerad.

 

Varierad natur

Naturen vid Jordtorpsåsen är mycket varierad. På torrängarna uppe på åsen växer bl.a. brudbröd, fältsippa, backtimjan och solvända. Nedanför åsen finns våtmarker med bunkestarr, trådstarr och fackelblomster. Här trivs trollsländor, liksom den sällsynta långbensgrodan. Norr om åsen i ett kalkkärr växer orkidéer; bl.a. ängsnycklar, vaxnycklar, blodnycklar och flugblomster. I hassellundarna trivs många sällsynta svampar t.ex. praktspindling.

 

Vildbin och skalbaggar

Flera arter av vildbin bygger bo i sanden på åsens torrängar bl.a. fibblesandbi och blodsandbi. Den sällsynta skalbaggen korthalsad majbagge, lever som larv av binas nektar och utvecklas till färdig skalbagge inne i binas bohålor fram till nästa vår. Det rika insektslivet på åsen gynnas av blommande buskar och träd ex. slån, hagtorn, nypon och oxel.

 

Populärt utflyktsområde

Jordtorpsåsen är ett mycket populärt utflykts- och strövområde. Det lämpar sig väl för natur- och kulturstudier. Från Jordtorpsåsens naturreservat går en fyra kilometer lång vandringsled österut till Gråborg.

 

Fakta

Storlek: 12 ha

Beslutsår: 1968

Syfte: att skydda ett orört vackert ås parti som utgör ett markant inslag i den öländska landskapsbilden och är en stor tillgång för den rekreationssökande allmänheten. Området ingår i EU: s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Kör till Algutsrum på Öland. Följ skyltning från marknadsplatsen i Algutsrum mot Jordtorpsåsens naturreservat. Barnvagnsvänlig stig!

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.67873 , 16.5580

Jordtorpsåsen

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (106 kB): Jordtorpsåsen

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län