Neptuni åkrar

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Neptunivägen 34, 387 75 Byxelkrok
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Där hav och himmel möts

Det var Linné som 1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten och de böljande strandvallsformationerna namnet Neptuni åkrar och visst ser landskapet ut att ha formats av havsguden själv. När blåelden blommar mot den gråvita kalkstenen vallfärdar både turister och ölänningar hit.

 

Vågskapade strandvallar

Materialet till strandvallarna vid Neptuni åkrar har en gång avsatts av inlandsisen. Östersjöns vågor har slipat och bearbetat materialet till släta stenar och spolat upp stenarna på land. Processen har pågått under tusentals år samtidigt som land har höjt sig ur havet.

 

Sparsam flora

Neptuni åkrar är kanske mest känt för sin färgsprakande blomning av blåeld. Klapperstenvallarna har annars en sparsam flora och här växer arter som gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, grusslok och backtimjan. Längs stranden trivs salttåg, strandaster och gulkämpar.

 

Fågelliv

Områdets speciella fågel är större strandpipare som springer i strandlinjen och söker föda. Andra vadare är strandskata och rödbena som låter höra sitt intensiva varningsläte om du kommer för nära. Ute i vattnet ser man ofta ejder och gravand.

 

Ölands nordligaste gravfält

Vid stranden söder om Neptuni åkrar ligger ett vikingatida gravfält benämnt Forgallaskeppet. Enligt legenden ägde ett stort sjöslag rum vid kusten. Fiendens fartyg, Forgalla, sjönk på det grund som kom att kallas Forgalla. Efter slaget lades de döda i kistor som täcktes med sten. Arkeologer har dock funnit att här ligger män, kvinnor och barn med gravgåvor från vikingatid. Söder om gravfältet finns en rest sten; Höga flisa, enligt traditionen en kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok.

 

Fakta

Storlek: 20 ha

Beslutsår: 1975

Syfte: att skydda de vackra, böljande strand och klapperstensvallarna som har synnerligen högt geovetenskapligt värde och är av utomordentlig betydelse för det rörliga friluftslivet.

 

Hitta hit

Reservatet ligger på nordvästra Öland invid väg 136, cirka 2 km norr om Byxelkrok.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.34915 , 17.03384

Neptuni-Åkrar

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr( 414 kB): Neptuni Åkrar

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län