Ottenby

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Ottenby Fågelstation 401, 380 65 Degerhamn, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Internationellt välkänd flyttfågellokal

Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden och vår internationellt mest kända flyttfågellokal. Här rastar och häckar varje år ett stort antal vadare, änder, gäss och småfåglar och här bedrivs ringmärkning och flyttfågelforskning sedan 1946.

 

Fantastiskt fågelliv

Anledningen till att fåglarna trivs vid Ottenby och Ölands södra udde är södra uddens sydostliga geografiska läge i havet, det milda klimatet och den varierade naturen med många olika miljöer att söka föda, skydd, rast- eller häckningsplats på. Exempel på viktiga fågelarter som förekommer i Ottenby är snatterand, rödspov, brushane, skärfläcka, sydlig ras av kärrsnäppa, kornknarr och sommargylling. Av Sveriges 470 förekommande fågelarter har flertalet setts vid Ottenby.

 

Flytt fågelmetropol

För flyttfåglarna fungerar södra udden som en magnet. Efter en lång flygning över Östersjön är södra Öland äntligen land i sikte. Här kan småfåglarna på vårsträcket vila och finna föda i fyrträdgården innan de drar vidare till Ottenbylund och sedan norrut över Öland och Sverige. Under höstarna sträcker tusentals arktiska vadare och gäss söderut från den ryska tundran och taigan. Vid Ottenby rastar de ett tag innan de företar den långa resan över Östersjön till Centraleuropa eller Afrika.

 

Natur och kultur

Vid Ottenby har människor bott sedan stenåldern. Under medeltiden fanns här Ölands förnämsta fiske- och handelsplats. Här finns gravfält, en av Nordeuropas största slåtterängar, vidsträckta betesmarker, en värdefull lövskogslund och intressanta geologiska formationer. På Schäferiängarnas norra del har slåtter återupptagits på 40 ha. Här blommar slåtterberoende arter som späd ögontröst och slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och nötkreatur från Ottenby kungsgård.

 

Upplevelser för alla åldrar

I det spännande Naturum kan du lära dig mer om både flyttfåglar, växter, södra uddens natur- och kultur eller varför inte besöka fyrbyn och gå de 197 stegen upp för den vindlande trappan i Sveriges högsta fyrtorn, Långe Jan, 42 meter över havet. Ottenby erbjuder natur- och kulturupplevelser för både stora och små!

 

Fakta

Storlek: 995 ha varav landareal 900 ha

Beslutsår: 1970

Syfte: att skydda och vårda området på grund av dess ”betydelse för kännedomen om Ölands natur och djurliv, sin skönhet och i övrigt märkliga beskaffenhet”. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Åk väg 136 på Öland söderut. Strax öster om Ottenby kungsgård svänger du till höger mot Ölands södra udde och kör 4 km. I anslutning till fyren och naturum finns parkering och information. Restaurang, guidade turer, fågeltorn, fyren Långe Jan, leder för funktionshindrade.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.19765 , 16.39946

Ottenby

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (913 kB)Ottenby

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län