Södra Greda

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Södra Greda bygata 22, 387 91 Borgholm
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Ljuvlig löväng

En glimt av paradiset! I Södra Greda löväng en försommardag bjuds man på det allra bästa en löväng på Öland kan erbjuda!

 

Försommarutflykt

I luften pilar svalor och tornseglare och i trädens lummiga grönska sjunger halsbandsflugsnapparen sin lite kärva visa tillsammans med lövsångare och trädpiplärkor. Följer man den markerade strövstigen ut genom ängen möts man av en blomsterprakt som överväldigar. Gökblomster, Jungfru Marie nycklar och nattviol slåss om uppmärksamheten med prästkragar och jungfrulin. Här är gudagott att vara!

 

Orkidéer

I ängens västra del trivs orkidéer som Adam och Eva och göknycklar men även gullviva, fårsvingel, solvända, backtimjan, gulmåra och axveronika. Öster om strandvallen blir markerna fuktigare och här växer bl.a. majviva, brunört, krissla och blåtåtel.

 

Sällsynta svampar

På fl era av ekarna växer sällsynta svampar som tickorna blekticka, oxtungsvamp och saffransticka. Andra sällsynta svampar i ängen är kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.

 

Kultur värden

I lövängens norra del finns en mindre byggnad som kallas fårhuset. Byggnaden fanns här redan i början av 1800-talet och har främst nyttjats som förvaringplats för redskap och seldon. Troligen också som skydd vid arbetet ute på åker och äng. I Södra Gredas sjömarker finns lämningar av en omfattande järnåldersbebyggelse. Sjömarkerna har erbjudit ett gott bete samtidigt som fiske och jakt varit en viktig del i försörjningen.

 

Fakta

Storlek: 3 ha

Beslutsår: 1962

Syfte: att bevara en typisk löväng och dess flora, samt åsbildningen i ängen. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Södra Greda löväng ligger på Ölands östra sida, cirka 20 km NO Borgholm. Från Södra Greda by finns skyltning österut till naturreservatet. Vid naturreservatet finns parkeringsplats och information.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.99429 , 16.87462

Södra-Greda

 

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (814 kB): Södra Greda

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län