Solberga alvar

  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Torngårdsvägen, 380 65 Degerhamn, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Spåren av Ölands guldålder

Långt söderut på Stora Alvaret ligger Solberga by med sina välbevarade gårdar. I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vittrade kalkberggrunden. Fynd av bronstjurar och de många gravanläggningarna från järnåldern ger oss en aning om bygdens betydelse för tvåtusen år sedan.

 

Ölands guldålder

På Solberga alvar finns tre järnåldersgravfält och flera stensättningar som utgörs av runda flacka gravar kantade av stenar. Gravarna minner om Ölands guldålder under järnåldern då ölänningarna födde upp boskap och exporterade hudar, läder och ull till de romerska områdena i nuvarande norra Tyskland. Det var också under denna tid som flera av de öländska fornborgarna och fornbyarna anlades.

 

Vackra alvarmarker

Solberga alvar består främst av öppna grusdominerade alvar där ölandssolvända och fårsvingel är typiska arter men här finns också små alvarområden med sprickor i kalkstenen, karst. Höjdryggarna i området är örtrika medan lägre delar utgörs av fuktängar.

 

Alvarets färger

Under försommaren är färgerna på Solberga alvar dominerade av gult, violett och vitt. Då blommar bl.a. ölandssolvända, backtimjan, såpört, och alvarglim.

 

Speciella arter

På Solberga alvar finns den speciella växten timjansnyltrot, en parasit som växer nära tuvor av backtimjan och genom rötterna suger åt sig näring från backtimjanplantan. Om du ser en blåvinge, titta noga! Det kan vara svartfläckig blåvinge som trivs bland blommande backtimjan och ibland ses flyga över alvarmarkerna. Andra sällsynta arter på Solberga alvar är stäppröksvamp, fyrflikig jordstjärna, och alvarsnäcka.

 

Fakta

Storlek: 314 ha

Beslutsår: 2005

Syfte: att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark, gynna både typiska och sällsynta växt och djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

 

Hitta hit

Reservatet är beläget väster om byn Solberga på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.35259, 16.46335

Solberga-Alvar

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (715 kB): Solberga Alvar

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län