Trollskogen

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Trollskogsvägen 20, 380 75 Byxelkrok, Sverige
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Sagolik skog på Ölands nordöstra udde

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt namn. Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova vidkroniga ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som klättrar på mark och över trädstammar. Trollskogen utgör ett av Ölands mest omtyckta och välbesökta utflyktsmål.

 

Skogens pärlor

Kornas bete gör att Trollskogen har en öppen och luckig karaktär och här växer den sällsynta rylen, men även den lilla mandeldoftande linnean. Förekomsten av gamla ihåliga träd och mycket död ved gör att många insekter, trädsvampar och lavar trivs i Trollskogen t.ex. den sällsynta ädelkronlaven. Till de häckande fåglarna hör spillkråka och mindre korsnäbb. Här finns också Ölands säkraste lokal för talltita, en av öns ovanligaste häckfåglar.

 

Klappersten och fiskevatten

På Ölands nordöstra udde har mäktiga strandvallar av klappersten under årtusendena formats av vind, vågor och inlandsis. I omgivande kustvatten leker strömming och skrubbskädda. Grankullaviken utgör en mycket viktig ”barnkammare” för många fiskarter.

 

Fornlämningar

Sedan förhistorisk tid har nordöstra udden haft stor betydelse för människorna med den rika fisktillgången och Grankullaviken som en viktig hamn. De förhistoriska gravarna ligger som ett pärlband på äldre strandvallar längs uddens båda sidor. Uddens strategiskt viktiga läge markeras också av skansanläggningarna från 1400-talet, då danskarna försökte inta den dåvarande örlogsbasen Örbovik. Vid uddens smalaste del finns en jaktmur troligen anlagd av Johan III på 1500-talet.

 

Fakta

Storlek: 266 ha varav landareal 115 ha

Beslutsår: 1998

Syfte: att bevara ett område med naturskogsartad barrblandskog, gamla ekar, betade havsstrandängar och kust och grundområde med dess flora och fauna.

 

Hitta hit

Ölands nordöstra udde, cirka 65 kilometer från Borgholm. Följ väg 136 norrut och sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från Grankulla.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.34280 , 17.11920

Trollskogen

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (795 kB): Trollskogen

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län