Vickleby alvar

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Vickleby bygata 2, 386 93 Färjestaden, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Klassiska orkidémarker

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Resmo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.

 

Stora Alvarets växtvärld

På Vickleby alvar finns både det som är typiskt och det som är speciellt med Stora Alvarets växtvärld. I de centrala och östra delarna dominerar vidsträckta grusalvar. I väster men även kring alvarsjöar och i anslutning till Resmozonen finns välutvecklade blommande torrängar. De flesta av de växtgeografiskt intressanta arterna förekommer inom området t.ex. ullranunkel, ölandssolvända, bergskrabba, såpört och fjällnejlika. Exempel på sällsynta arter är klipplök, krypfloka, alvarmalört, alvarstånd och storviol.

 

Fåglar och insekter

Även djurlivet är representativt för Stora Alvaret. Karaktärsfåglar är sånglärka, ljungpipare, och stenskvätta. Ängshök söker föda i området. Av insekter kan nämnas rosenvingad gräshoppa och den säregna skalbaggen alvarlarvmördare, liksom fjärilarna bergskrabbemal, liten borstspinnare och ockragult nejlikfly.

 

Resmozonen

Resmozonen på Vickleby alvar har bildats genom att berggrunden spruckit och rasat ihop. I Resmozonen finns underjordiska bäckar och karstfenomen där vattnet har urholkat kalkstenen till gropar och åsar. I denna miljö lever till exempel den säregna alvarstyltflugan och hällsnäckan.

 

Historien i landskapet

På Vickleby alvar fi nns spår av gamla vägar, fårvaktarkojor, kummel, husgrunder och gravar, t.ex. Altarstenen med tillhörande skeppssättning. I småstugorna vid alvarkanten var livet förr mycket fattigt. De små byggnaderna vid Vickleby alvargata är uppförda av murad kalksten eller timrade ekplankor. Stugorna är typiska för malmbebyggelse som uppfördes utanför byarna.

 

Fakta

Storlek: Stora Vickleby 660 ha, Lilla Vickleby 613 ha

Beslutsår: 1997 resp 1999

Syfte: att bevara det unika betesberoende alvarlandskapet med sin speciella flora och fauna, synliggöra kulturlämningar, samt ge allmänheten möjlighet att uppleva värdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Kör väg 136 på Öland söderut mot Ottenby. I höjd med Vickleby kyrka finns information och parkeringsplats.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.57693 , 16.46122

Vickleby Alvar Öland Sverige

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länstyrelsens broschyr (710 kB): Vickleby Alvar

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB): Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län