Bårby-borg-Öland

Läge: Södra Öland

Eketorps Borg Öland

Eketorps borg, landets enda totalundersökta och rekonstruerade fornborg, har ett mycket högt vetenskapligt och pedagogiskt värde och är ett av öns mest uppskattade besöksmål.


Läge: Södra Öland

Gråborg-Öland

Ölands största fornborg, anlagd under järnåldern men i bruk ända in i historisk tid. Intill borgen finns en medeltida kapellruin, S:t Knuts kapell, som anlades på 1100-talet.


Läge: Mellersta Öland

ismanstorps-borg-Öland

Ismantorps borg är den bäst bevarade fornborgen på Öland. I Ismantorps borg ligger alla 95 husgrunder kvar.


Läge: Mellersta Öland