Blå rör är Ölands mest kända bronsåldersröse och samtidigt det största med en diameter på 40 meter och höjd på 3 meter


Läge: Mellersta Öland

gettlinge-gravfält-Öland

Gettlinge gravfält är ett av de största gravfälten på Öland, med en längd av nästan två kilometer. Det är beläget längs öns västra väg mellan byarna Gårdstorp, Gettlinge och Klinta.


Läge: Södra Öland