Adam-Hedin
Kastlösa 116, 380 62 Mörbylånga
Telefon: 0733-600 140
E-post: adam@oland.in
Hemsida: Adam Hedin
Collage, Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

anders-alsén
Areskogsväg 7, 38695 Färjestaden
Telefon: 0485-371 70
E-post: info@alsens.nu  
Hemsida: Anders Alsén
Keramik
Läge: Mellersta Öland

Angelika-Ann-Kammerer-Söndersliten Öland
Mellböda Gård, Landsvägen Mellböda 74, 38773 Löttorp
Telefon: 0485-22120, 0730-213320
E-post: kammerer.ann@gmail.com
Hemsida: Angelika Ann Kammerer
Akryl, Akvarell, Måleri, Skulptur
Läge: Norra Öland

anita-hedin
Slagerstad 119 38662 Mörbylånga
Telefon: 070-554 9342
E-post: anitahedin45@hotmail.com
Hemsida: Anita Hedin
Akryl, Akvarell, Måleri, Textil
Läge: Södra Öland

anita-tingskull
Smedjegatan 5 Södvik, 38074 Löttorp
Telefon: 0485-26340, 070-63 00 757
E-post: info@tingskull.se
Hemsida: Anita Tingskull
Akvarell, Måleri
Läge: Norra Öland

ann-lindström
Kastlösa bygata 28, 38062 Mörbylånga
Telefon: 0485-41620
E-post: abella@telia.com
Hemsida: Ann Lindström
Keramik
Läge: Södra Öland

ann-charlotte-ohlen
Eriksöre 116, 386 93 Färjestaden
Telefon: 0485-38467
E-post: info@anncharlotteohlen.se
Hemsida: Ann-Charlotte Ohlén
Måleri
Läge: Södra Öland

Byrumsvägen 216, 38774 Löttorp
Telefon: 0485-21229, 076-4101808
E-post: annakajsa@annakajsa.se
Hemsida: Anna-Kajsa Alaoui
Måleri
Läge: Norra Öland

anne-sofie-holmberg
Lilla gatan 4, 387 73 Löttorp, Sverige
Telefon: 0485-26136, 070-495 10 02
E-post: annesofieholmberg@telia.com
Hemsida: Anne-Sofie Holmberg
Keramik, Stengods
Läge: Norra Öland

anneli-ersbacken
Torslunda 108 38696 Färjestaden
Telefon: 0485-38619, 076-848 9895
E-post: anneliers@hotmail.com
Hemsida: Anneli Ersbacken
Betong, Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

Hallnäsgatan 70, 387 73 Löttorp, Sverige
Telefon: 070-417 4848
E-post: annika@huett.se
Hemsida: Annika Huett
Akryl, Betong
Läge: Norra Öland

Annika-Lund
Degerhamnsvägen 62, 386 63 Degerhamn
Telefon: 076-948 6788
E-post: annikalund@telia.com
Hemsida: Annika Lund
Betong, Foto
Läge: Södra Öland

annika-peterson
Högsrumsvägen 29 387 92 Borgholm
Telefon: 070-343 5320
E-post: info@utsiktenoland.nu
Hemsida: Annika Peterson
Glas, Textil, Trä
Läge: Mellersta Öland

annika-wihl
Rönnerumsvägen 15 38792 Borgholm
Telefon: 073-907 0016
E-post: annika@annikawihl.se
Hemsida: Annika Wihl
Akvarell, Måleri, Textil
Läge: Mellersta Öland

bertil-lagergren
Källa-hagaby gamla väg 17, 38771 Löttorp
Telefon: 0485-27316, 070-760 5926
E-post: bertil.lagergren@telia.com
Hemsida: Bertil Lagergren
Akvarell, Naturmåleri
Läge: Norra Öland

bessie-johanson, Konstnär Öland
Storgatan 9, 386 31 Färjestaden
Telefon: 070-882 1401, 0485-36007
E-post: butiken@bessie.se
Hemsida: Bessie Johanson
Måleri
Läge: Södra Öland

betina-huber
Kleva Strandväg 5, 38660 Mörbylånga
Telefon: 073-5360059
E-post: artistbetinahuber@gmail.com
Hemsida: Betina Huber
Glas, Måleri
Läge: Södra Öland

birgitta-augustine
Ossians väg 1 38693 Färjestaden
Telefon: 070-9267754
E-post: borje.augustine@telia.com
Hemsida: Birgitta Augustine
Måleri
Läge: Södra Öland

Birgitta-Bjurefalk-Bittas-atelje
Karlevi bygata 1, 38693 Färjestaden
Telefon: 070-235 9991
E-post: birgitta.bjurefalk@hotmail.se
Måleri
Läge: Södra Öland

birgitta-crandell
Kastlösa 207, 38661 Mörbylånga
Telefon: 0485-41111, 072-233 3699
E-post: birgitta.crandell@telia.com
Hemsida: Birgitta Crandell
Keramik, Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

birgitta-zetterström
Esplanaden 10, 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-48149, 076-199 2212
E-post: form@birgittazetterstrom.se
Hemsida: Birgitta Zetterström
Akvarell, Foto, Grafik, Måleri
Läge: Södra Öland

Kastlösa 197, 38650 Mörbylånga
Telefon: 073-9399612, 070-2137375
E-post: bitte@bibiprodukter.se
Hemsida: Bitte & Birgitta, BiBiprodukter
Betong, Textil
Läge: Södra Öland

bo-mörnerud
Västerlånggatan 3 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-41241
Hemsida: Bo Mörnerud
Måleri
Läge: Södra Öland

bodil-magnusson
SEBY 102, 380 65 Degerhamn, Sverige
Telefon: 0485-663 100
E-post: mail@bodilmagnusson.se
Hemsida: Bodil Magnusson
Glas, Skulptur
Läge: Södra Öland

börje-frykenstam
Hemskogsvägen 1, 38074 Löttorp
Telefon: 0485-25023
E-post: frykenstam@hotmail.com
Hemsida: Börje Frykenstam
Måleri
Läge: Norra Öland

britt-nilsson
Högsrums bygata 4, 387 92 Borgholm
E-post: brittnil@swipnet.se
Hemsida: Britt Nilsson
Textil
Läge: Mellersta Öland

c-g-olderius
Slagerstad 119, 38662 Mörbylånga
Telefon: 0485-44123
Hemsida: C-G Olderius
Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

carl-olof-damm
Sandgatan 20, 387 31 Borgholm
Telefon: 0485-127 92
E-post: handkraft@oland.com
Hemsida: Carl-Olof Damm
Keramik
Läge: Mellersta Öland

caroline-möller
Hagskogsvägen 185, 38075 Byxelkrok
Telefon: 0485-28090
E-post: caroline@keramikhaget.se
Hemsida: Caroline Möller
Keramik
Läge: Norra Öland

elisabet-hall
Fågelvägen 21, 38772 Löttorp
Telefon: 0485-20566, 070-410 1692
E-post: hall@konst.it
Hemsida: Elisabet Hall
Måleri
Läge: Norra Öland

elisabeth-lindstedt
Kalkstad 409, 38993 Färjestaden
Telefon: 0485-38027
E-post: e-lindstedt@telia.com
Hemsida: Elisabeth Lindstedt
Måleri
Läge: Södra Öland

Atelje-Slagestad-Erling-Fredriksson
Slagerstad 103, 38662 Mörbylånga
Telefon: 0485-44004
E-post: erling@ateljeslagerstad.se
Hemsida: Erling Fredriksson
Måleri
Läge: Södra Öland

eva-alsén
Areskogsväg 7, 38695 Färjestaden
Telefon: 0485-371 70
E-post: info@alsens.nu  
Hemsida: Eva Alsén
Glas, Textil
Läge: Mellersta Öland

eva-forsberg
Hagetsväg 33, 38075 Byxelkrok
Telefon: 0485-28016
Hemsida: Eva Forsberg
Grafik, Träsnitt
Läge: Norra Öland

eva-lissinger

Telefon: 073-4117447
Hemsida: Eva Lissinger
Akvarell, Måleri
Läge: Norra Öland

Björkängsvägen 11 Hörlösa
Telefon: 076-898 8118
E-post: eva@sasioglu.se
Hemsida: Eva Sasioglu
Måleri, silversmide, smyckeskonst
Läge: Norra Öland

Eva Berglund
Bläsinge 229, 38696 Färjestaden
Telefon: 0485-48814
E-post: info@berglunds-kreativa.se
Hemsida: Eva-Lena Berglund
Textil
Läge: Mellersta Öland

göran-ekström
Eriksöre 106 38693 Färjestaden
Telefon: 0485-38858
E-post: ge@goranekstrom.se
Hemsida: Göran Ekström

Läge: Södra Öland

Goran-Petersson-Räv-Öland
Sönnerborgsvägen 12, 38690 Färjestaden
Telefon: 0485-37074, 070-580 6623
E-post: info@goranpetersson.com
Hemsida: Göran Petersson
Akvarell, Måleri, Naturmåleri
Läge: Mellersta Öland

gunilla-martinsson
Mankärrstigen 10, 387 37 Borgholm
E-post: penseldrag.GM@gmail.com
Hemsida: Gunilla Martinsson
Måleri, Teckning
Läge: Mellersta Öland

haidi-björk
Lilla Brunneby 117, 38662 Mörbylånga
Telefon: 072-23 44 188
E-post: haidi.bjork@telia.com
Hemsida: Haidi Björk
Glas, Textil
Läge: Södra Öland

Kvistorpsvägen 17, 38793 Borgholm
Telefon: 0485-72260, 0768-561512
E-post: ingela@galleriqvistorp.se
Hemsida: Ingela Beijer
Akvarell, Måleri
Läge: Mellersta Öland

lamm-och-lera, Öland
Strandtorpsgatan 23, 38792 Borgholm
Telefon: 0485-562 536, 070-954 5558
E-post: lammochlera@gmail.com
Hemsida: Inger Wessel
Keramik
Läge: Mellersta Öland

irene-hallstrom
Kastlösa 167, 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-42102, 0490-565215, 076-033 0331
E-post: toihallstrom@hotmail.com
Hemsida: Irené Hallström
Akvarell, Måleri
Läge: Södra Öland

Skräddareg 3, Stora Frö, 38660 Mörbylånga
Telefon: 070-224 4818
E-post: info@ireneleijon.se
Hemsida: Irene Leijon

Läge: Södra Öland

irma-söderberg
Hagskogsvägen 24, 387 75 Byxelkrok, Sverige
Telefon: 070-210 3427
E-post: irma.soderberg@tele2.se
Hemsida: Irma Söderberg
Måleri
Läge: Norra Öland

Jan-och-Ewa-Akerman-Atelje-Akerman
Malmgatan 16, 38062 Mörbylånga
Telefon: 0485-36192
E-post: jan.akerman@hotmail.com
Måleri
Läge: Södra Öland

LUGNETS GATA 4, 387 73 Löttorp, Sverige
Telefon: 0485 - 222 54, 070 - 589 4541
E-post: jan@ateljefisken.se
Hemsida: Jan Nilsson
Trä, Träsnitt
Läge: Norra Öland

jan-printz
Sleipnergatan 15, 386 93 Färjestaden
Telefon: 0485-384 24, 070-885 9566
Hemsida: Jan Printz
Måleri, Naturmåleri
Läge: Södra Öland

Jeanette-Björkman-Atelje-Himlavid
Bläsinge 206, 38696 Färjestaden
Telefon: 073-350 1365
E-post: ateljehimlavid@blasinge.se
Hemsida: Jeanette Björkman
Akvarell, Måleri
Läge: Södra Öland

jessica-jonsson
Horns kustväg 30, 38772 Löttorp
Telefon: 070-924 9640
Hemsida: Jessica Jonsson
Måleri
Läge: Norra Öland

johan-persson
Övra Vannborga by 3, 387 96 Köpingsvik,
Telefon: 070-756 9363
E-post: johan.p@hotmail.com
Hemsida: Johan Persson
Akvarell
Läge: Norra Öland

jurgen-ewel
Horns kustväg 330, 38774 Löttorp
Telefon: 0485-211 85, 073-393 1616
E-post: jurgen@ewel.se
Hemsida: Jürgen Ewel
Måleri, Skulptur
Läge: Norra Öland

Karin-Ewing-Midheden
Hamngatan, 380 62 Mörbylånga
Telefon: 070-877 6680
E-post: karin.ewing@telia.com
Hemsida: Karin Ewing Midheden
Keramik
Läge: Södra Öland

Kryddgatan 2 38773 Löttorp
Telefon: 0485-222 32, 070-962 5224
E-post: malmborg.karin@gmail.com
Hemsida: Karin Malmborg
Keramik
Läge: Norra Öland

karin-scharp
Resmo 113, 380 62 Mörbylånga
Telefon: 0485-415 76
E-post: resmokrukmakeri@telia.com
Hemsida: Karin Scharp
Keramik
Läge: Södra Öland

karlheinz-sauer
Köpmangatan13, 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-662 125
E-post: karlheinz.sauer@telia.com
Hemsida: Karlheinz Sauer
Måleri, silversmide
Läge: Södra Öland

katarina-eriksson
Skärlöv 206, 38662 Mörbylånga
Telefon: 070-495 2402
Hemsida: Katarina Eriksson
Måleri
Läge: Södra Öland

Sättra 30 38793 Borgholm
Telefon: 0485-560 025
E-post: krapplack@telia.com
Foto, Glas, Måleri, Textil
Läge: Mellersta Öland

lars-henell
Storgatan 9, 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-413 82
E-post: larshenell@hotmail.com
Hemsida: Lars Henell
Måleri
Läge: Södra Öland

Lasses-Traatelje
Torslunda 112. 38696 Färjestaden
Telefon: 0485-484 88, 070-207 5488
E-post: lassestraatelje@telia.com
Hemsida: Lars Svensson
Trä
Läge: Södra Öland

lars-roland-johansson
Lilla Dalby, 380 62 Mörbylånga.
Telefon: 070-327 9344
E-post: lrj49@hotmail.com
Hemsida: Lars-Roland Johansson
Måleri
Läge: Södra Öland

leif-robert-eriksson
Skärlöv 206, 38662 Mörbylånga
Telefon: 070-495 2402
Hemsida: Leif-Robert Eriksson
Måleri
Läge: Södra Öland

lena-richert
Kalkstadsgatan 4, 386 93 Färjestaden
Telefon: 0485-381 28
E-post: lena.richert@hik.se
Hemsida: Lena Richert
Grafik, Måleri
Läge: Södra Öland

lennart-petersson
Räkstigen 9B, 386 33 Färjestaden
Hemsida: Lennart Petesson
Måleri
Läge: Mellersta Öland

lennart-sjogren
Hagetsväg 33, 38075 Byxelkrok
Telefon: 0485-280 71
Hemsida: Lennart Sjögren
Måleri
Läge: Norra Öland

Lotta Sjöberg
Hamnplanen 1, 38630 Färjestaden
Telefon: 0485-318 81
E-post: lottasjoberg@gmail.com
Hemsida: Lotta Sjöberg
Keramik
Läge: Mellersta Öland

malin-adner
Köpmangatan 23B, 380 62 Mörbylånga, Sverige
Telefon: 070-247 6530
E-post: malin@adnerform.se
Hemsida: Malin Adner
Keramik
Läge: Södra Öland

maria-malmström
Stora Frö bygata 20, 38660 Mörbylånga
Telefon: 0485-363 54
E-post: maria.malmstrom@telia.com
Hemsida: Maria Malmström
Keramik
Läge: Södra Öland

martin-enander
Skriketorpsvägen 19 38773 Löttorp
Telefon: 070-398 9815
E-post: martin@skriketorp.se
Hemsida: Martin Enander
Akvarell, Måleri
Läge: Norra Öland

mona hedin
Västerlånggatan 12, 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-409 00, 072-310 5166
E-post: mona@atelje3hedin.se
Hemsida: Mona Hedin
Collage, Textil
Läge: Södra Öland

olof-tränk
Dyestad Kyrkväg 34, 38694 Färjestaden
Telefon: 0485-562 302
Hemsida: Olof Tränk
Måleri
Läge: Mellersta Öland

p-g-olsson
Lilla Brunneby 117, 38662 Mörbylånga
Telefon: 070-79 42 606
E-post: formgiveriet.oland@telia.com
Hemsida: P-G Olsson
Keramik
Läge: Södra Öland

pekka-hedin
Västerlånggatan 12 38650 Mörbylånga
Telefon: 0485-409 00, 076-854 0900
E-post: pekka@atelje3hedin.se
Hemsida: Pekka Hedin
Måleri
Läge: Södra Öland

Storlom-Peter-Nilsson-Öland
Mellby 105, 380 65 Degerhamn
Telefon: 070-857 6229
E-post: mail@peter-nilsson.com
Hemsida: Peter Nilsson
Akvarell, Måleri
Läge: Södra Öland

Richard-Wikar
Köpmangatan 9, 38062 Mörbylånga
Telefon: 0485-410 02, 070-952 8864
E-post: wikar@konstateljen.se
Hemsida: Richard Wikar
Måleri
Läge: Södra Öland

Robert-Huber-Petersson
Triberga 155 38662 Mörbylånga
Telefon: 073-382 2546
E-post: robert@oldergaard.se
Hemsida: Robert Oldergaarden
Glas
Läge: Södra Öland

roland-gross
Hellners Väg 18, 386 95 Färjestaden
Telefon: 070-547 4472
E-post: roland.n.gross@gmail.com
Hemsida: Roland Gross
Grafik, Måleri
Läge: Mellersta Öland

rudolf-jon-overa
Gustav Vasas väg 4, 38733 Borgholm
Telefon: 0485-775 73
E-post: rudolf.jon.overa@telia.com
Hemsida: Rudolf Jon Overå
Grafik, Måleri
Läge: Mellersta Öland

silvija-boijsen
Lottas väg PL.1143, 38773 Löttorp
Telefon: 070-661 9952
Hemsida: Silvija Boijsen Sinka
Akvarell, Grafik, Måleri
Läge: Norra Öland

sten-kärvinge
Sandbacksvägen, 38775 Byxelkrok
Telefon: 0485-280 05
Hemsida: Sten Kärvinge
Akvarell
Läge: Norra Öland

stig-karlsson
Ängsstigen 7, 387 73 Löttorp, Sverige
Telefon: 0478-409 52, 070-624 0954
E-post: stigkarlssongg@gmail.com
Hemsida: Stig Karlsson
Akvarell
Läge: Norra Öland

stina-alm
Köpmangatan 23B, 380 62 Mörbylånga
Telefon: 070-564 2165
E-post: evastinaalm@gmail.com
Hemsida: Stina Alm
Betong, Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

susanne-nyholm
Södra Esplanaden 2, 387 32 Borgholm
Telefon: 0485-104 46
E-post: susannenyh@hotmail.com
Hemsida: Susanne Nyholm
Måleri
Läge: Mellersta Öland

theo-jansson
Ventlinge 124, 38663 Degerhamn
Telefon: 070-321 0051
E-post: konst@theojanson.se
Hemsida: Theo Jansson
Betong, Grafik, Måleri, Skulptur
Läge: Södra Öland

Timos-Atelje
Kastlösa 177 38662 Mörbylånga
Telefon: 070-799 0518
E-post: timo@timosatelje.se
Hemsida: Timo Horne
Måleri
Läge: Södra Öland

tina-skiöld
Vallmogatan 9, Sandvik 38770 Löttorp
Telefon: 0485-261 12, 070-424 8335
E-post: tina.skiold@telia.com
Hemsida: Tina Skiöld
Måleri
Läge: Norra Öland

tina-stellema-Öland
SÄTTRAVÄGEN 13, 387 93 Borgholm (Sättra)
Telefon: 076-050 8998
E-post: tinastellema@gmail.com
Hemsida: Tina Stellema
Skulptur, Trä, Övrigt
Läge: Mellersta Öland

tommie-skoog
NÄSBY 140, 380 65 Degerhamn, Sverige
Telefon: 070-889 7305
E-post: tommie.skoog@hotmail.com
Hemsida: Tommie Skoog
Foto, Fotografi
Läge: Södra Öland

Tony Patricia Garratt
Björkvägen 10, 387 72 Löttorp
Telefon: 0485-203 19
E-post: tonypatriciagarratt@hotmail.com
Hemsida: Tony Patricia Garratt
Keramik
Läge: Norra Öland

ulf-johansson
Resmo 113, 380 62 Mörbylånga
Telefon: 0485-415 76
E-post: resmokrukmakeri@telia.com
Hemsida: Ulf Johansson
Keramik
Läge: Södra Öland

ylva-magnusson
Torngård 115, 380 65 Degerhamn
Telefon: 076-162 9431
E-post: ylva@ylkaform.se
Hemsida: Ylva Magnusson
Måleri, Skulptur, Textil
Läge: Södra Öland