vickleby-ädellövskog

Här red Linné på 1700-talet och tyckte det var "de skönaste lundar man någonsin sett"


Läge: Södra Öland

vickleby-alvar

På Vickleby Alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt och Resmozonen med sina underjordiska bäckar


Läge: Södra Öland

trollskogen-presentation

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal barrskog som genom kornas bete fått sin speciella karaktär


Läge: Norra Öland

södviks-sjömarker-Naturreservat

Längs Södviken finns några av landskapets vackraste och värdefullaste havsstrandängar, skapade genom årtusenden av beteshävd.


Läge: Norra Öland

Södra-Greda-Halsbandsflugsnappare Lars Lundemark Naturreservat Öland

En glimt av paradiset! Här bjuds man av det allra bästa en löväng på Öland kan erbjuda.


Läge: Norra Öland

Stormaren-Grågås-Lars Lundmark Naturreservat Öland

Stormaren, den djupaste av alvarsjöarna är ett fågelskyddsområde där flera sjöfågelarter häckar.


Läge: Södra Öland

solberga-alvar-Naturreservat

Ölandssolvändan blommar rikligt på den vittrande kalkberggrunden och här finner man många gravanläggningar från järnåldern


Läge: Södra Öland

rönnerum-abbantorp-Naturreservat

Ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, Rönnerums fornby ligger centralt i området.


Läge: Mellersta Öland

petgärde-Naturreservat

En av Ölands våtmarker där bland annat ängshök, brun kärrhök, gråhakedopping, vattenrall, småfläckig sumphöna och enkelbeckasin häckar


Läge: Norra Öland

ottenby naturreservat

Sveriges mest besökta naturområden och vår internationellt mest kända flyttfågellokal. Här finns vandringsleder, fågelmuseum, fyren Långe Jan och Naturum.


Läge: Södra Öland

neptuni-åkrar-Naturreservat

Linne' gav namnet Neptuni åkrar, och hit vallfärdar både turister och ölänningar när blåelden blommar mot den gråvita kalkstenen.


Läge: Norra Öland

lindreservatet-Naturreservat

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar.


Läge: Norra Öland

Lilla Horns Löväng

Lilla Horns löväng är en trädbärande slåtteräng och en av Ölands få kvarvarande ängar.


Läge: Norra Öland

knisa-mosse-Naturreservat

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker.


Läge: Norra Öland

Karum Naturreservat

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och framåt.


Läge: Mellersta Öland

Jordtorpsåsen Naturreservat

Få platser på Öland kan tävla med Jordtorpsåsen när det gäller strövvänlig och omväxlande natur, lämplig för en utflykt.


Läge: Mellersta Öland

Högenäs-Orde-Naturreservat

Få platser är så ljuvliga som Högenäs orde. Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön.


Läge: Norra Öland

Hulterstad-Alvar-Naturreservat

Hulterstad alvar är ett öppet och vackert alvar där ölandssolvända i juni och senare på sommaren gul fetknopp lyser på de vidsträckta grusalvaren


Läge: Södra Öland

Horns-Kungsgård-Naturreservat

Horns kungsgård sammanfattar mycket av den öländska naturens skönhet och särart. Här finns de flesta öländska naturtyper representerade.


Läge: Norra Öland

halltorp-naturreservat

Halltorps naturreservat har en av Nordeuropas värdefullaste ädellövskogar och området hör till landets artrikaste.


Läge: Mellersta Öland

gynge-möckelmossen-naturreservat

Den som färdas längs den klassiska vägen mellan Resmo och Stenåsa möter ett storslaget alvarlandskap.


Läge: Södra Öland

eckelsudde-naturreservat

Eckelsudde är tillsammans med Beijershamn den bästa lokalen längs Ölands västkust för rastande och sträckande fågel


Läge: Södra Öland

dröstorp-Naturreservat

I Dröstorps naturreservat möter besökaren Stora alvarets topografiskt mest varierade delar, och ett mycket rikt växt- och djurliv.


Läge: Södra Öland

bödakusten-östra-Naturreservat

Väster och norr om Bödabukten finns ett av Sveriges största sanddynområden där den största dynen, Bölinge backe är ungefär 10 meter hög


Läge: Norra Öland

Bödakusten Västra

Här kan du vandra i vindpinade gammeltallars rike, uppleva mäktiga sanddyner och smeka mjuka klapperstenar


Läge: Norra Öland

byrums-raukar-presentation

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde


Läge: Norra Öland

Bjarby-&-Lilla-Dalby-Alvar

Lilla Dalby och Bjärby alvar är omväxlande med våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar.


Läge: Södra Öland

Beijershamn-Naturreservat

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest välkända


Läge: Södra Öland

Som en lummig oas mellan alvar och åkermark ligger Albrunna lund. Här kan du och njuta av lövlundens rika fågelliv och flora.


Läge: Södra Öland

naturum-presentation

I samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening (Ottenby fågelstation) har här skapats en unik utställning om fåglar och natur på Öland.


Läge: Södra Öland