Anna-Kajsa Alaoui

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Byrumsvägen 216, 38774 Löttorp
Telefon: 0485-21229, 076-4101808
E-post: annakajsa@annakajsa.se
Hemsida: Anna-Kajsa Alaoui
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Anna-Kajsa är heltidsarbetande som bildkonstnär sedan 1984, född i Böda och uppvuxen på Lidingö. Numera är hon bosatt i Stockholm under vintrarna och tillbringar sommarhalvåret i galleriet i Löttorp, Binnerbäck.

Anna-Kajsas konst spänner över naturen, människor/figurer och det nonfigurativa ”icke föreställande”. Det är inga absoluta gränser mellan dessa uttryck. Alla former uttrycker, föreställer någonting, ibland igenkännbart, ibland inte. Hon kan börja med något igenkännbart, oftast naturen, och fantasin broderar vidare utifrån ett inre förråd av upplevelser och minnen. Eller kastar hon ut den fria fantasins nät och tar vara på dess fångster, vilket inte sällan, förutom naturen, är människor i rörelse. Det kommer sig förmodligen av Anna-Kajsas förflutna som Gymnastik och Idrottslärare och det bestående intresset för rörelse i olika former. Även naturen känns sällan stillastående, den dansar! Som en röd tråd genom hennes konstnärskap går naturstudier, att ”helt enkelt” ta reda på hur något ser ut. Naturens lärdomar är oändliga.

Utbildning: Pernbys målarskola 1975-76, Konstfackskolan 1977-79, Naturen Hela livet

Utställningar,samling: Hanoi, Vietnam 1999, Rockford, Illinois USA 2006, New York 2011, ett stort antal i Stockholm och på Öland (se hennes hemsida)

Separatutställningar: Bl.a Galleri Tersaeus, Stockholm .f.o m 1990 och återkommande till senast 2012. I sitt galleri i Löttorp, GALLERI ALAOUI, varje sommar f.o.m 2003

Medlem i KRO, Svenska Konstnärinnor, Norra Ölands Konstnärsgille