Njut av vad Ölands krögare dukar fram

Ölandskrögarförening

 

Ölands Krögarförening har ett 40 tal medlemmar, och arbetar med att värna Svensk matkultur i allmänhet och den Öländska i synnerhet.

 

Krögarföreningen arbetar ständigt med att utveckla matkulturen på Öland och genom detta arbete föra fram den stora kunskap och tradition som finns på Ön, från alla de lokala odlarna, via förädling av produkterna, till restaurangköket och tillagningen för att slutligen serveras på tallrik till en förväntansfull gäst, detta tillsammans med en väl smakande och passande dryck, som även den kan komma från Ön.

 

Öland har ett unikt lokalt skafferi, innehållande, inte bara allt vad en stor festmåltid kan kräva, utan även för en välsmakande vardags lunch.

Wannborga Drycker Öland

Gräsgård hamn Öland

Öländska odlare, uppfödare och fiskare har en lång och stark tradition. På Öland har det odlats, uppfötts och fiskats sedan urminnes tider, det är denna tradition som Krögarföreningen vill föra fram och värna om, dels genom att ständigt utveckla kökets förmåga att använda, tillaga och servera ur detta stora, unika och lokala skafferi, dels genom samarbete med de Öländska odlarna, uppfödarna och fiskarna förädla och utveckla deras produkter lokalt på Öland.

I arbetet med att utveckla och förädla det Öländska köket så arbetar Krögarföreningen även i nära samarbete med Kulinariska Akademin och Ölands Gymnasiums hotell- och restaurangprogram.

Föreningen deltar även aktivt i arbetet att visa vad Öland kan erbjuda på andra tider av året, på höst, vinter och vår. Öland är ju väl känt som en av Sveriges vackraste sommar öar med sol, hav och bad, men Öland erbjuder även en unik charm de övriga årstiderna. Ölands skiftande årstider är något som alla borde få upptäcka och uppleva, hur de olika årstiderna får ön att anta nya skepnader, alla med sin speciella charm, och i detta arbete har även Krögarföreningen en viktig uppgift att fylla.

Mat från Öland

Ölands Krögarförening är en del av, och värnar och utvecklar, kedjan från Jorden till Borden, året runt.

visitoland.com hittar du medlemmarna under de olika rubrikerna i ÄTA, där deras presentationssidor bär symbolen för Ölands Krögarförening.

Vill du veta mer om Ölands Krögarförening kontakta:

Ölands Krögarförening

Ordförande: Gunnar Aldestam
070-316 02 82
Mail: gunnar@kackelstugan.com

Hemsida: www.olandskrogarforening.se

Ölands-krögarförening

odlare på Öland

flundra från Öland