Integritetsvillkor för Internet – VisitOland

Vi på VisitOland respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor. Informationen som samlas in om dig används dels för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål, men även för att förbättra våra produkter och tjänster. Detta gör vi genom att använda informationen på ett lämpligt sätt.

Insamlad information kommer inte att lämnas ut till någon utanför VisitOland, våra återförsäljare eller andra partners som förser dig med en tjänst på uppdrag av oss. Informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd och kan inledningsvis lagras eller bearbetas inom eller utanför EU var som helst i världen.

Du har rätt att få veta vilken information som finns lagrad om dig och att kunna korrigera den vid behov och du har även rätt att kräva att vi inte använder oss av informationen. Vi kommer att göra allt för att uppfylla dina önskemål. Observera att speciell lagstiftning inom vissa områden, såsom säkerhet och finans, kan hindra oss från att tillhandahålla viss information.

Vilka är fördelarna med att låta VisitOland samla in information om mig?
Genom att samla in denna information kan VisitOland enklare göra följande:
1. Öka användarvänligheten genom att du bara behöver ange information en gång.
2. Tillhandahålla information snabbare.
3. Skapa innehåll som är särskilt anpassat för dig.
4. Hjälpa dig att snabbt hitta tjänster eller information som VisitOland erbjuder.
5. Använda informationen för att förbättra webbplatsen.
6. Analysera allmänna trender på webbplatsen och dess användning.
7. Informera dig om nya produkter, specialerbjudanden, uppdaterad information och andra nya tjänster som VisitOland bedömer kan intressera dig. Om du ger tillstånd till det så kanske vi ger andra företag rätt att kontakta dig direkt.

Vilken information finns på VisitOland’s webbsidor?
Vi på VisitOland vill ge dig så bra kontroll som möjligt över din personliga information. Generellt kan du besöka VisitOland på nätet utan att tala om vem du är eller lämna ut någon information om dig själv. Men det finns tillfällen när vi behöver ha information från dig, till exempel namn och adress. Vi talar om det för dig innan vi samlar in information om dig på nätet.

Vi samlar endast in information som direkt kan härledas till dig sedan du har fullföljt en registrering på internet.

Även före registrering kommer vi att samla in anonym information om hur du har använt webbsidan. Detta är en allmän standardprocedur för alla webbsidor på internet. Den insamlade informationen identifierar inte dig som person, men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyfte eller för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Om du väljer att lämna ut personlig information till VisitOland via internet som vi behöver för att till exempel korrespondera med dig, verkställa en order eller förse dig med en prenumeration, så avser vi att meddela dig hur vi kommer att använda denna information. Om du meddelar oss att du inte önskar att denna information används som bas för fortsatt kontakt med dig, så respekterar vi ditt önskemål.

Hur samlar VisitOland in och lagrar denna information?
Sidan kan samla in information om dig på ett antal olika sätt, antingen genom att direkt begära att få uppgifterna av dig (som i en registreringsblankett) eller genom att automatiskt registrera information om ditt besök på sidan. Vi kan till exempel samla data avseende vilka delar av webbsidan du besökt eller registrera vilka alternativ du valt.
Informationen lagras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Det finns ingen allmän åtkomst till denna information.

Hur länge sparar VisitOland informationen?
VisitOland sparar informationen i en säker och skyddad miljö så länge vi tror att den hjälper oss att bättre förstå hur vi kan vara till din hjälp och respektera dina önskemål. Vidare kan lagstiftningen kräva av oss att vi sparar informationen en viss tid.
För uppgifter om hur du kan ändra eller uppdatera den information som finns sparad om dig, se respektive fråga i detta avsnitt.

Var sparas din personliga information?
VisitOland är verksamt i olika länder i världen. För att alltid kunna ge dig som kund, var du än befinner dig, en god service, hanterar vi våra internetsidor från webbsidor i hela världen.

Varför samlar VisitOland in denna information?
Vi behöver informationen för att kunna förbättra de tjänster vi erbjuder dig, eftersom vi vill göra det enklare att skräddarsy våra produkter och tjänster efter dina specifika behov.

Vem gäller denna policy för?
Denna policy gäller för webbsidor som är avsedda för enskilda konsumenter, den gäller inte för företagskunder.

VisitOlands åtagande för barns integritet
Det är viktigt att skydda barns integritet. Av detta skäl samlar vi aldrig in eller underhåller information på vår webbsida från personer som vi vet inte har fyllt 13 år utan att först inhämta föräldrarnas godkännande och vi kommer inte att för att få delta i olika aktiviteter kräva mer personlig identifierbar information än vad som är nödvändig för deltagandet. På begäran får föräldrar läsa informationen om deras barn eller få den borttagen.

Vad är cookies?
Det finns en teknik som kallas ”cookies” som kan användas för att förse dig med skräddarsydd information från en webbsida. En cookie är ett dataelement, en fil som bara är en textrad, som en webbsida kan skicka till din webbläsare som då kan spara den i ditt system. Vissa VisitOlandsidor använder sig av cookies för att bättre kunna hjälpa dig när du återvänder till vår sida. Så kan till exempel en cookie göra så att du slipper skriva in data som du redan givit oss tidigare.
Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Du kan då själv bestämma om du vill ta emot den eller inte.

Vad är en kundprofil?
Varje registrerad kund har en egen unik personlig profil. Varje profil har tilldelats ett unikt personligt ID-nummer, som hjälper oss att se till att endast du själv har tillgång till din profil.
När du registrerar dig skapar vi din profil, tilldelar dig ett personligt ID-nummer och skickar sedan kanske tillbaka detta personliga ID-nummer till din hårddisk i form av en cookie. Denna kod är unik för dig. Den utgör ditt passerkort som ger dig tillgång till många av VisitOlands webbsidor. Du kan besöka sidor utan att du behöver fylla i nya registreringsformulär med information som du angett tidigare. Även om du byter dator behöver du inte registrera dig på nytt – identifiera dig bara med ditt användar-ID.
Din kundprofil kan också användas för att anpassa vad du ser på webbsidan till dina personliga preferenser och inställningar.

Hur rättar jag information om mig själv?
Vissa VisitOland webbsidor har registreringssidor där du kan titta på och uppdatera den personliga information du lämnat. På andra sidor har du bara alternativet att avbryta din prenumeration på tjänsten. I andra fall där du behöver rätta personlig information som du lämnat tidigare till en VisitOland webbsida, kan du följa de anvisningar som ges.

Vad gäller för säkerheten på Internet & hemsidor?
Internet är inte ett säkert system och du bör alltid vara försiktig med vilken information du lämnar ut när du är uppkopplad.
Personlig information som insamlats av VisitOlandsidor sparas i säkra arbetsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall, som till exempel vid överföring av kreditkortsnummer, krypteras den personliga informationen innan du genomför transaktionen med lämplig, säker teknik.

Vilka alternativ har jag om jag väljer att registrera mig?
Om du bestämmer dig för att registrera dig, kan du välja om du vill ha mer kontakt med VisitOland. Om du inte vill att VisitOland skall höra av sig med erbjudanden om VisitOlandprodukter, program, evenemang eller tjänster väljer du det passande alternativet.
Dessa erbjudanden kan skickas till dig per email, post, telefon eller på annat lämpligt sätt.

Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?
Om du väljer att inte registrera dig eller lämna personlig information, så kan du i de flesta fall fortfarande använda de flesta av VisitOlands webbsidor. Men du kan inte öppna områden som kräver registrering.
Även om du inte registrerar dig kommer vi att samla in anonym information om hur du har använt webbsidan. Denna information identifierar dig inte som person, men kan ändå vara till hjälp för marketingändamål och för att förbättra våra tjänster

Under vilka förhållanden fungerar inte integritetspolicyn?
Utöver att direkt lämna information till en VisitOland webbsida kan du även lämna personlig information via chatt, email eller diskussionsgrupper som tillhandahålls av VisitOland webbsidor. Integritetspolicyn täcker inte denna form av överföring av personlig information. Du bör alltid vara försiktig när du lämnar ut personlig information på detta sätt.

VisitOland.com / Responsive IT Alvaret AB