Anmärkning

Viss information på denna webbsida kan vara felaktig på grund av förändringar som skett sedan den kom till. En del av materialet som beskrivs eller visas kan vara tillgänglig endast i vissa länder. Kontakta din VisitOland för senaste information innan du beställer något. VisitOland förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och utförande.

Inga garantier eller löften

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan VisitOland ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av denna webbplats eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i ert informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.

VisitOland lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna. Dessa finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att VisitOland stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbsida. Vidare är det ditt ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.
Informationen på denna webbsida kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel. Informationen som finns på denna webbsida kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
Informationen som publiceras på webbsidan kan innehålla referenser eller korsreferenser till VisitOlands produkter, tjänster etc. som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige.
Korrektheten hos sådan information kan inte garanteras, speciellt som informationen kan påverkas av förändringar, specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser inte implicerar att VisitOland avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i Sverige. Kontakta VisitOland för fullständiga detaljer avseende produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig.

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, spontana förslag, idéer eller andra bidrag kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du VisitOland obegränsad, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information, och du samtycker även till att VisitOland har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar till oss i vilket syfte som helst.

Specifik mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan

Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida (”Mjukvara”) ägs av VisitOland och/eller dess leverantörer.
Användningen av mjukvaran styrs av villkoren i slutanvändarlicensen, om sådan finns, som medföljer eller ingår i mjukvaran (”licensavtal”). Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidaredistribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd.
Utan att begränsa föregående är kopiering eller reproduktion av mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller vidare distribution uttryckligen förbjuden.
Garantin för mjukvaran, om sådan finns, är begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Utöver garantier i licensavtalet frånsäger sig VisitOland härmed alla garantier och villkor med avseende på mjukvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.

VisitOland.com / Responsive IT Alvaret AB