Öland ett paradis för dykning

För den som fått smak för dykning är vattnen runt Öland bland de hetaste i Östersjön! Och det säger inte litet, för det som Östersjön saknar i form av biologisk mångfald kompenseras väl med att detta innanhav är unikt i världen, genom att det har kallt, bräckt vatten som fungerar som konservburk för vrak, och samtidigt historiskt har haft intensiv sjöfart, både i krig och i fred, vilket gör att tiotusentals vrak har samlats på botten genom århundradena.

Det som gör vrakdykning runt Öland extra bra är kombinationen av grunda bottenplatåer, ofta ljus botten och förhållandevis god sikt. Här har man chansen att få dyka på lastfartyg, pråmar, hjulångare, flygplansvrak, mm, och många av dykplatserna är lättillgängliga och med djup som går att nå inom ramen för vanlig rekreationsdykning.

Även några av de viktigaste historiska vrakfynden i Sverige, Regalskeppet Kronan och nyupptäckta örlogsskeppet Mars, ligger i öländska farvatten, men där råder dykförbud för amatördykare. Utställning av fynden från Kronan hittar du dock i en mycket ambitiös utställning på Kalmar läns museum, som är väl värt att besöka.

vraken-utanfor-öland-ok

För den som är mera intresserad av marinbiologi och marina undervattenslandskap finns också fina möjligheter.

På kalkstensavsatserna söder om Byrums Raukar, på norra Ölands västsida kan man byta om på klipporna och sedan vada ut på de grunda avsatserna och dyka ned. Här sker dykningen sedan ned via platåer i flera steg, innan man kommer ut på ljus sandbotten.

vraken-utanfor-öland-vrak

Inne bland skrevorna och tången hittar man Östersjöns yngelkammare, med massor av småfisk. Här jagar också bland annat mindre havsnål, tejstefisk, smörbultar, tånglake och ål.

I vattenpelaren ser man stora stim av sjustrålig smörbult, men även spigg och annan småfisk. Längre ut på sandbotten hittar man skrubbskädda och piggvar, om man avslöjar deras perfekta kamouflage. Sandstubb pilar fram över botten, och har man tur kan man även få se större fisk, som kommer strandnära för att jaga.

Den låga salthalten gör att man på samma dyk kan få se både saltvattensfiskar som torsk, sötvattensfisk som abborre och vandrare som lax.

Man kan dyka på egen hand från land, men bäst är att kontakta något av Ölands dykcenter och delta i organiserad dykning, från land eller med någon av de fina, specialbyggda dykbåtarna. Och är du intresserad av att lära dig dyka, så går det också bra. Tänk bara på att boka in dig i god tid, så att du får plats på en nybörjarkurs.

De två dykcentren på Öland, Octopus Dykcenter och Long Island Divers har både båtutfärder, flaskfyllning och utbildningar att erbjuda. De kan även hjälpa till att ordna boende. I Kalmar finns också Dykarklubben Kalmarsund, om man vill ha kontakt med lokal klubb, knuten till Svenska Sportdykarförbundet.

vraken-utanfor-Öland-två-dykare

Länkar

Octopus Dykcenter, Kalmar och Borgholm: Octopus Dykcenter

Long Island Divers, Byxelkrok: Long Island Divers

Dykarklubben Kalmarsunds vrakförteckning: Dykarklubben Kalmarsund
Revsudden dyk:Revsudden dyk

 

 

 

Visitolands Gästreporter: Ingvar Eliasson

Foto: Jonna Bergström och Ingvar Eliasson

vraken-utanfor-öland-reginas-ratt