Nattfåglarna

När våren håller på att gå över till sommar, och när solen just har gått ned finns det chans till möten med fåglar man annars sällan träffar på. Bland nässlor och hundkäx hörs en kärrsångare sjunga. Det märks att han är duktig på att härma andra fåglar. Drillsnäppa, blåmes, ladusvala avverkas på löpande band liksom en rad andra okända arter, vars läten han kanske har snappat upp i Afrika under vintern? Från alla håll hörs näktergalar och i fjärran snärper en kornknarr.

Kärrsångare Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandKärrsångare, © Lars Lundmark

Näktergal Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandNäktergal, © Lars Lundmark

Att vara ute i vår- eller försommarnatten för att lyssna efter nattaktiva fåglar tillför en ny dimension på fågelskådandet. Man skådar inte fågel – man lyssnar. Natten är full av ljud och alla kommer inte från fåglar.

För att få ut så mycket som möjligt av nattfågellyssnandet handlar det om att ha kunskap om läten och förstås om att vara ute i rätt tid, på rätt plats och helst i rätt väderlek. Allra bäst förhållanden råder när det är vindstilla och för årstiden varmt, gärna efter en tid av lite sämre väder.

Om natten hörs främst hanar av arter som nyttjar den tystare tiden på dygnet då de utan någon större konkurrens med andra fågelarter kan locka till sig honor, som osedda sträcker förbi ovanför dem. Detta innebär att de sällan börjar sjunga förrän det blivit så pass mörkt det nu kan bli under försommaren. De första timmarna efter solens nedgång brukar vara märkbart tysta, först efter midnatt tilltar sångaktiviteten. Timmen alldeles innan gryningen brukar vara bäst.

Bil eller cykel?

Bästa sättet att uppleva den öländska fågelnatten är att befinna sig en längre stund på en och samma plats, eller att transportera sig på cykel. Nackdelen är att man inte täcker in så stora ytor. Med bil hinner man med större områden, men missar fåglar under transportsträckorna. Vid lugnt väder utan blåst hörs dock de flesta fågelarter långt – kornknarrar och näktergalar kilometervis – så ett stopp varannan kilometer för fem minuters lyssnande brukar vara lämpligt.

dnäktergal Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandSydnäktergal, © Lars Lundmark

Vart bär det av?

Det som gjort Öland verkligt känt när det gäller nattfåglar är ansamlingen av en rad nattsjungande arter, en del rätt sällsynta, som under våren och försommaren kan höras på ön. Under ett fåtal nätter kan man med rätt planering uppleva en mäktig nattkonsert med många musiker och, om man har tur, med någon berömd gästsolist från fjärran land.

hakedopping Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandGråhakedopping, © Lars Lundmark

Gräsand Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandGräsand, © Lars Lundmark

Enkelbeckasin Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandEnkelbeckasin, © Lars Lundmark

Årta Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandÅrta, © Lars Lundmark

Det som gör att ön kan hysa så många fågelarter är det småskaliga jordbrukslandskapet. Ängar och åkrar avlöses av lundar och andra skogsholmar, av diken och småvatten, stenmurar och åkerrenar samt buskage och hundkäxsnår. Denna mosaik av naturtyper gör att man på en del ställen kan höra både rena skogsfåglar och samtidigt arter som hör hemma i ängsmarker och kärr. En nattfågeltur bör därför planeras så att så många naturtyper som möjligt täcks in, och gärna en större våtmark.

Hornuggla Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandHornuggla, © Lars Lundmark

Vårens röster

Redan i mars kan det löna sig att ge sig ut i skogen i skymningen för att lyssna efter stämmor tillhörande morkulla, taltrast och ugglor. På Öland är det oftast bara kattuggla och hornuggla som hörs, och dessa börjar hoa redan från slutet av februari.

Från april och framåt börjar våtmarkerna fyllas på med ljud. Vattenrallar och gråhakedoppingar skriker som stuckna grisar och sothöns kacklar i vassen. Gräsänder, årtor och krickor småpratar diskret i nattmörkret, och från himlen hörs gnäggande enkelbeckasiner i akrobatisk spelflykt. I början av maj anländer de första rörsångarna och lägger en skorrande ljudmatta över vassen

Kricka Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandKricka, © Lars Lundmark

Försommarnatt med knarr och surr

Mot slutet av maj och under de första två juniveckorna kulminerar nattkonserten på Öland. Så års domineras natten av näktergalar. Om det bara finns minsta lilla trädridå eller skogsdunge i närheten, kan sången höras från alla fyra väderstrecken samtidigt. Efter ett tag lär man sig att ”lyssna igenom” näktergalssången efter andra, inte fullt så högljudda läten. Från igenväxande våtängar hörs gräshoppsångarnas insektslika surrande, och kärrsångaren härmsjunger intensivt från hundkäxen. Ute på ängsmarken hörs kornknarrar snärpa, vaktlar slå sina slag och i talldungen spinner nattskärran.

Med lite tur kryddas den nattliga anrättningen av en mekaniskt surrande flodsångare eller någon mer sällsynt gäst från söder, som vassångare, busksångare, dvärgrördrom eller mindre sumphöna.

Busksångare Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandBusksångare, © Lars Lundmark

Buskskvätta Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandBuskskvätta, © Lars Lundmark

Flodsångare Lars Lundmark Nattsångare ÖlandFlodsångare, © Lars Lundmark

Rörsångare Lars Lundmark Nattfåglar ÖlandRörsångare, © Lars Lundmark

Efter natt kommer morgon

En natt bland Ölands nattsångare är en annorlunda och mäktig upplevelse. Om man framemot gryningen trotsar den tilltagande tröttheten och orkar stanna lite till, in i gryningen, blir belöningen avsevärd. Att uppleva hur näktergalarna gradvis upphör att sjunga, en efter en, och hur de ersätts av buskskvättor, stenskvättor och taltrastar, av flöjtande storspovar och varnande tofsvipor är bedövande vackert. När så första lärkan stiger till skyn är det dags att nöjt åka hem.

Ölands-fåglar-ÖOF Öland

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Håkan Alm och Anders Waldenström)

Bilder: se respektive bild

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555