18. Seby läge och Gammalsbyören

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Seby 161, 380 65 Degerhamn
Läge: Södra Öland
GPS: 56.33196, 16.54294

Seby läge och Gammalsbyören

Seby läge, i fågelskådarkretsar mer känt som Sebybadet, nås genom att svänga mot havet från östra landsvägen 500 meter norr om vägen mellan Torngård och Södra Möckleby.

Det är en utmärkt plats för sträckfågelskådning, och en vandring söderut mot Gammalsbyörens våtmarker och sandrevlar kan ge en imponerande lista strandängsarter, inte minst under sommar och tidig höst då många vadare rastar här.

Senare på hösten, i synnerhet när det blåser ostlig vind och sjöfågelsträcket ofta går förbi nära stranden, kan badhytterna ge behövligt vindskydd.

 

Bilder i bildspel: Bläsand © LL, Myrsnäppa © LL, Rödbena © LL, Roskarl © LL, Sandlöpare © OF

LL: Lars Lundmark, OF: Ottenby Fågelstation

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta