20. Ottenbyområdet

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Ottenby Fågelstation 401, 380 65 Degerhamn
Läge: Södra Öland
GPS: 56.19765, 16.39946

Ottenbyområdet

Ottenbyområdet med Ottenby naturreservat är Sveriges främsta fågellokal, sett till antalet observerade fågelarter. Området är också det som med störst sannolikhet ger bäst utdelning av fågelskådande på Öland, oavsett tid på året.

Det som gör platsen så bra är variationen i landskapet med buskmarker, lundar, välbetade strandängar, stenrev och sandrevlar, laguner och våtmarker.

Ölands södra udde är det första land som möter flyttfåglarna som tar sig över Östersjön om våren, och det sista land de lämnar innan de flyttar söderut om hösten. Dessutom finns här i fyr byn en av Sveriges största fågelstationer, där för övrigt också fyren Långe Jan, en restaurang och ett naturum finns.

Ölands södra udde står i särklass, inte minst under sträcktider, men även promenader i och längs Ottenby lund en dryg kilometer norrut, eller vid Ottenby kungsgård och i buskmarkerna söder därom, brukar vara mycket givande.

På två ställen i Ottenby lund finns fågeltorn, och i hela lunden finns ett nätverk av välmarkerade stigar som inte bara leder igenom delar med beträdnadsförbud, utan också till en plattform respektive ett stengömsle ute på Schäferiängarna ñ Sveriges största sammanhängande betesmark. Från dessa platser kan många vadare och änder ute i Norrvik ses.

Trots att stora delar av Ottenby naturreservat är fågelskyddsområde gör de välmarkerade lederna, flera av dem handikappanpassade, och de många parkerings- och rastplatserna området lättillgängligt. Bara att i stilla mak rulla nedför fyrvägen i bil eller på cykel är en upplevelse, med mängder av fågel precis invid vägen. Titta gärna på en reservatskarta för att se var och när det är tillåtet att röra sig i de olika delarna av reservatet.

 

Hitta hit

Åk väg 136 på Öland söderut. Strax öster om Ottenby kungsgård svänger du till höger mot Ölands södra udde och kör 4 km. I anslutning till fyren och naturum finns parkering och information. Restaurang, guidade turer, fågeltorn, fyren Långe Jan, leder för funktionshindrade.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.19765 , 16.39946

Ottenby Fåglar Naturreservat Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Biätare © OF, Blåhake © OF, Gäss och Skådare © TS, Havsörn © OF, Ladusvala © OF, Stjärtmes © OF

OF: Ottenby Fågelstation, TS: Tommie Skoog

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta