04. Högby hamn

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Strandängsgatan, 387 73 Löttorp
Läge: Norra Öland
GPS: 57.17032, 17.04324

Högby hamn

Med Högby hamn avses här våtmarkerna och kuststräckan söder om själva båthamnen. Hit tar man sig genom att svänga av mot Sandbybadet en dryg kilometer norr om rondellen vid Högby kyrka.

Vid de två lagunerna söder om badet och båthamnen ses ofta simänder, vadare och rastande småfåglar. Även kuststräckan och viken söder därom är bra för rastande vadare och änder.

Kustmiljöer liknande den vid Högby hamn är det gott om längs Ölands nordöstra kust, men sällan är de lika lättillgängliga som här. Faktum är att hela kuststräckan tre mil söder om Högby hamn präglas av betade strandängar och uddar varvade med grunda vikar, idealiska för rastande vadare och sjöfåglar.

 

Bilder i bildspel: Grågås © HO, Rödhalsad Gås © OF, Skärrsnäppa © OF, Svartbent Strandpipare OF, Svartsnäppa © HO
HO: Hans Olsson, OF: Ottenby Fågelstation

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta