03. Horns kungsgård och Hornsjön

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Hornvägen 62, 387 73 Löttorp, Sverige
Läge: Norra Öland
GPS: 57.19203, 16.92353

Horns kungsgård och Hornsjön

Väster om Ölands enda egentliga insjö, Hornsjön, ligger Horns kungsgårds naturreservat. Här finns ett vackert landskap av lummig ädellövskog, med insprängda betesmarker och glesbevuxna ängar med hamlade träd.

Reservatets många småmiljöer, alltifrån torrängar och buskmark till sumpskog, vass och glesa lundar med gamla träd, skapar förutsättningar för en rik och varierad häckfågelfauna.

Framför allt är det lundens fåglar som lockar fågelskådare under vår och försommar. Flera par halsbandsflugsnappare häckar längs vandringsstigen, och dessutom hörs ibland sommargylling i maj och juni.

Längs stigen mot Klosterholmen finns även ett fågeltorn. Här finns ett för Öland ovanligt stort vassområde från vilket den på ön så sällan gästande rördrommen har hörts tuta några gånger.

 

Hitta hit

Cirka 3 km SV Byrums Sandvik, cirka 5 km NV Löttorp. Från väg 136: Ta av mot Löttorp, kör mot väster. Efter 4 km följer

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.18521 , 16.93898

Karta-Horns-Kungsgård

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Bändelkorsnäbb © MT, Bergstaigasångare © MT, Halsbandsflugsnappare © MT, Mindre Flugsnappare MT, Skräntärna © LL

LL: Lars Lundmark, MT: Markus Tallroth

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta