08. Halltorps hage

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: EKERUMSVÄGEN 31, 387 92 Borgholm
Läge: Mellersta Öland
GPS: 56.79447, 16.56657

Halltorps hage

Inget annat område i Sverige är hemvist för så många sällsynta organismer som Halltorps hage med omgivningar. Inom en 5 x 5 kilometer stor yta, inkluderande naturreservatet, förekommer hela 17 procent av alla Sveriges rödlistade arter, däribland många kärlväxter, lavar och inte minst insekter.

Den unika skalbaggen stor ekbock har här har sin enda nordeuropeiska förekomst på de månghundraåriga och döende ekarna. Halltorps hage utgör en unik rest av den öppna betade kustädellövskog som, då Linné besökte ön 1741, täckte betydande områden av mellersta och södra Ölands västra delar, men som idag till stora delar har odlats upp eller bebyggts.

Endast här i Halltorps hage finns ännu inslag av de forna lövängarna och riktigt gamla bredkronade ekar.

Fågelkören är rik under maj och juni, och här finns arter som skogsduva, halsbandsflugsnappare, stenknäck och grönsångare.

Alldeles vid infarten till Ekerums camping finns en parkering. Nordost därom går en tydligt markerad stig in i reservatet.

 

Hitta hit

Drygt åtta km norr Glömminge tar man av vid skylten Halltorps hage och fortsätter en dryg km. Parkeringsplats finns vid Ekerumsbadet och väg 136. I reservatet finns flera olika vandringsleder att välja på. En led är anpassad för funktionshindrade.

GPS coordinates to the parking space WGS 84 decimal (lat, long): 56.79447 , 16.56657

Halltorps Hage

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

 

Bilder i bildspel: Blåmes © MT, Brandkronad Kungsfågel© MT, Halsbandsflugsnappare © LL, Skogsduva © LL, Stenknäck © JL

JL: Jan Larsson, LL: Lars Lundmark, MT: Markus Tallroth

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta