Rariteterna

Öland är en riktig raritetsmagnet. Inget annat landskap i Sverige kan visa upp en så rik variation i miljöer, vilket gör att många olika sorters fåglar gärna rastar här. Öland ligger dessutom likt en gigantisk kompassnål mitt i en av de största sträcklederna för flyttfåglar, och blir ofta det första land fåglarna ser när de korsar Östersjön – vår som höst.

Av de i Sverige mest sällsynta gästerna finns 12 arter som endast anträffats på Öland. För ytterligare ett stort antal ovanliga gäster står Öland för flest antal fynd i landet. Detta gör landskapet till ett av de två bästa i Sverige för rariteter.

Fåglar på Öland - december till januari

December till februari

Fåglar på Öland - mars till maj

Mars till maj

Fåglar på Öland - juni till augusti

Juni till augusti

Fåglar på Öland - september till november

September till november

Sällsynta fåglar på Öland

Sällsynta fåglar