10. Södra utmossen vid Lenstad

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Lenstad 102, 386 93 Färjestaden
Läge: Södra Öland
GPS: 56.61011, 16.55911

Södra utmossen vid Lenstad

Vid gränsen mellan Mittlandsskogen och Stora Alvaret ligger Södra utmossen, ibland även kallad Lenstad mosse. Denna våtmark har tidigare, likt så många andra på ön, dikats ut och har tyvärr också utsatts för misslyckade restaureringar.

På senare tid har Ölands Ornitologiska Förening, ÖOF, med hjälp av statliga bidrag försökt återskapa delar av mossen genom att jämna ut ytor, röja undan sly och frakta bort uppgrävda jordhögar.

Södra utmossen är, mer än något annat, en häckningslokal för våtmarksfåglar, och vid ett besök under vår eller sommar kan simänder, beckasiner, rovfåglar och, vissa år, svarttärnor ses.

I Lenstad by finns en parkeringsplats invid vägen från vilken det går att ta sig till fots fram till mossen.

 

 

Bilder i bildspel: Myrspov © LL, Kornknarr © JL, Bivråk © MT, Rödhuvad Dykand © LL, Svarttärna © LL

JL: Jan Larsson, LL: Lars Lundmark, MT: Markus Tallroth

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta