16. Görans dämme

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Hulterstad 121, 380 62 Mörbylånga
Läge: Södra Öland
GPS: 56.44618, 16.58252

Görans dämme

Görans dämme är uppkallad efter en lantbrukare som år 2004 tog initiativet till att återskapa denna kustnära våtmark, som liksom så många andra öländska våtmarker tidigare hade dikats ut.

Nu finns här öppna vattenytor över vilka svarttärnor fladdrar sommartid, och dit simänder och vadare har hittat tillbaka. En plattform har byggts för att underlätta fågelskådandet.

Görans dämme ligger just innanför kusten vid Hulterstads strand och är skyltat från landsvägen inne i byn.

 

Bilder i bildspel: Brunand © LL, Rostand © LL, Skärsnäppa © OF, Spovsnäppa © MT, Svartbent Strandpipare © OF

LL: Lars Lundmark, MT: Markus Tallroth, OF: Ottenby Fågelstation

Källa: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Pav Johnsson)

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555

Visa på Google karta